Till navigation Till innehåll
Blåsarsymfonikerna Foto: Mats BäckerBlåsarsymfonikerna Foto: Mats BäckerBlåsarsymfonikerna Foto: Mats Bäcker

Medel fördelas bland annat till Blåsarsymfonikerna för projekt som ska stärka återväxten av blåsmusiker. Foto: Mats Bäcker

Stor ökning för utvecklingsprojekt i hela landet

87 aktörer runt om i hela Sverige delar på sammanlagt cirka 37 miljoner kronor när Kulturrådet fördelar bidrag till regional kulturverksamhet. Samtliga regioner finns representerade i fördelningen.

– Nu när många kulturverksamheter återstartar efter pandemin är det regionala utvecklingsbidraget viktigare än någonsin. Det bidrar till en kulturpolitiskt värdefull utveckling i hela landet. Stat och region behöver samverka för att vi ska kunna uppnå de nationella kulturpolitiska målen, och det här är ett led i det arbetet, säger Veronica Lamppa Lönnbro, chef för enheten för konstarter och regional utveckling, Kulturrådet.

Det fördelade beloppet om cirka 37 miljoner kronor är avsevärt högre än förra året, då drygt 32 miljoner kronor fördelades i regionalt utvecklingsbidrag.  

– Det är positivt att många pågående projekt som ”pausats” under pandemin nu har fått styrfart igen och kommer att kunna slutföras. Vi har tagit höjd för det och fördelar därför mer medel sammantaget, säger Andreas Åberg, regional handläggare på Kulturrådet.

Många projekt som har varit vilande under pandemin har nu återupptagits. Hela 58 projekt som beviljas stöd är för projektets andra eller tredje år. Regionalt utvecklingsbidrag fördelas i upp till tre år. Totalt inkom 182 ansökningar denna bidragsomgång och medel ges till 87 satsningar runt om i hela landet.

I enlighet med regeringens prioriteringar när det gäller det regionala utvecklingsbidraget ska Kulturrådet bland annat stödja satsningar som avser digitalisering, interregional samverkan, insatser för att stärka arrangörer, barn och unga samt blåsmusik. Samtliga dessa områden representeras i fördelningen, och mer än 50 procent av ansökningarna har barn och unga som målgrupp. Många projekt som får stöd stärker på olika sätt landets arrangörer, inom flera områden. När det gäller blåsmusik beviljas medel till ett interregionalt projekt för att stärka återväxten av blåsmusiker och blåsmusiken som konstart. Det drivs av Norrbottensmusiken, Blåsarsymfonikerna och Musik i Syd.

Inom bidragsformen fördelas 1,4 miljoner kronor till utvecklingsprojekt som drivs i Region Stockholm, som inte ingår i kultursamverkansmodellen.

Bakgrund (ur proposition 2020/21:1) 

Det statliga stödet är en viktig del i kultursamverkansmodellen som bidrar till kultur i hela landet och därmed till det nationella kulturpolitiska målet om att alla ska ha möjlighet att delta i kulturlivet. Statens stöd syftar till att medborgare i hela landet ska kunna ta del av och utöva kultur. Kultursamverkansmodellen bidrar också till att stärka arbetsmarknaden för konstnärer och kulturskapare samt till att öka offentliga aktörers samverkan med det civila samhället och de professionella kulturskaparna. För att uppnå de nationella kulturpolitiska målen krävs att statens insatser får ett gott genomslag i hela landet och samverkar med andra offentliga aktörers insatser.  

Läs mer

Fördelning regionalt utvecklingsbidrag 2022

Kontakt

Andreas Åberg

  • Handläggare

Helene Oljons

  • Pressansvarig