Till navigation Till innehåll
Bild för - KUR_30_rod_rosa1_RGB.jpgBild för - KUR_30_rod_rosa1_RGB.jpgBild för - KUR_30_rod_rosa1_RGB.jpg

Vad innebär regeringens budget för Kulturrådet?

Kulturområdet får sammanlagt en miljard mindre 2023 jämfört med förra årets budget, nio miljarder kronor i stället för drygt tio. Minskningen beror framför allt på att pandemistöden löper ut.

– Det blir inga fler återstartstöd eller nya satsningar men inte heller några neddragningar i vår ordinarie verksamhet, konstaterar Kajsa Ravin, generaldirektör på Kulturrådet.

Den tidsbegränsade ökningen av medel inom flera områden upphör 2023. Det innebär bland annat att bidragen 2023 till stärkta bibliotek blir 75 miljoner kronor och bidragen till kulturskolor 100 miljoner.

Den nya kulturministern Parisa Liljestrand poängterade under sin presskonferens kulturens viktiga roll och egenvärde i bistra tider.

– Det är tuffa tider för alla i Sverige och det gäller även för kulturområdet, sade hon.

Andra nyheter som presenterades på presskonferensen:

  • Fri entré på museer för vuxna tas bort. Personer under 19 år får fortsatt gå in gratis.
  • 40 miljoner kronor ska satsas på långa stipendier för kulturskapare.
  • El-stöd och generella bidrag till regioner och kommuner kan också komma att gynna kultursektorn.

I mitten av december beslutas budgeten av riksdagen. Regleringsbrevet med våra nya uppdrag för 2023 väntas komma strax före jul.

Läs mer

Budgetpropositionen 2023

Kontakt

Helene Oljons

  • Pressansvarig