Referensgruppen för aktörer inom den fria scenkonsten – teater, opera, musikteater, performance och andra uttryck

Dimen Abdulla, dramaturg och dramatiker, Stockholm

Eli Frankel, skådespelare, Stockholm

Jonas Georgsson, producent, Malmö

Eleftheria Gerofoka, skådespelare och regissör, Göteborg

Johan Gry, skådespelare, Göteborg 

Johan Holmberg, skådespelare, Stockholm

Malin Hülphers, scenkonstchef Estrad Norr och kompositör, Östersund

Therese Johnson, producent, Dansstationen, Malmö

Christina Svens, universitetslektor, Huddinge

Läs mer om bidragen