Till navigation Till innehåll

Ett nytt Skapande skola

Kulturrådet utvecklar arbetet med bidraget Skapande skola med målet att fler barn och unga ska ta del av konst och kultur under skoltid. Rapporten föreslår ett förenklat ansökningsförfarande och ny fördelningsmodell för att sänka trösklarna för att söka bidraget.

Kulturrådet har utvecklat arbetet med bidraget Skapande skola. Målet är att fler barn och unga ska ta del av konst och kultur under skoltid. Genom att sänka trösklarna för att söka bidraget och förenkla handläggningen har Kulturrådet som målsättning att fler huvudmän ska intressera sig för att söka bidraget. I rapporten framkommer att:

Skapande skolas syfte och villkor behöver förenklas och tydliggöras. Projektet leder fram till och förbereder en hemställan med förslag på förordningsändring; ny syftesformulering, uppdaterade villkor och tydliga förutsättningar för bidrag.

Flertalet av föreslagna förändringar av bidraget är möjliga att genomföra med befintlig förordning, men med reviderade riktlinjer. Följande förändringar och insatser tas nu vidare i uppdaterade riktlinjer och fortsatt utvecklingsarbete:

  • Ett förenklat ansökningsförfarande och fördjupad uppföljning. Förslaget har stort fokus på tillit.
  • Ett nytt arbetssätt med handledning för ökad närhet mellan sökande och handläggare.
  • Ny fördelningsmodell som ska effektivisera handläggningen. Föreslagen modell utgår från de kvantitativa uppgifter som huvudmannen angett i sin ansökan. Ingen kvalitativ bedömning görs av ansökan. Fördelningsmodellen utgår ifrån antal deltagande elever, antal elever i anpassad grundskola och specialskola samt geografisk plats.
  • Att en del av anslaget avsätts för att utlysa ett nytt bidrag, ”Stärkt kultur i skolan”. Bidraget är tänkt att stötta strukturer och stärka förutsättningarna för samverkan mellan den professionella kulturverksamheten och skolan. Bidraget kommer ha en allmän utlysning skild från Skapande skola och kommer inte kunna sökas av skolhuvudmän.

Läs och ladda ner rapporten

Ett nytt Skapapande skola

PDF-version