Till navigation Till innehåll

Svensk medverkan i EU-programmet Kreativa Europa 2021

Kreativa Europa är EU programmet för de kulturella och kreativa sektorerna. Vilka projekt har aktörer verksamma i Sverige fått stöd för under 2021?

I rapporten redovisas att totalt 110 projekt med svensk medverkan fick finansiering genom Kreativa Europa under året, antingen som sökande och koordinerande part eller projektpartner.

Av de beviljade projekten är 28 projekt inom delprogrammet Kultur och 81 projekt inom delprogrammet MEDIA samt ett projekt inom det sektorsövergripande programområdet. Projekt med svensk medverkan inom hela Kreativa Europa-programmet beviljades totalt 6 470 223 euro. Det totala beloppet som organisationer i Sverige får del av inom delprogrammet Kultur uppgick till 2 378 120 euro, inom delprogrammet MEDIA till 4 092 061 euro samt i det sektorsövergripande programområdet till 42 115 euro.

Läs mer och ladda ner rapporten

Svensk medverkan i EU-programmet Kreativa Europa 2021

PDF-version