Till navigation Till innehåll

Onsdag den 27 september kl. 16.00–19.00 gör vi underhållsarbeten på webbplatsen. Störningar och avbrott kan förekomma på webbplatsen och i onlinetjänsten för att söka och redovisa bidrag.

Litteratur och läsande

Swedish Literature Exchange

Inom Swedish Literature Exchange fördelar vi bidrag till översättningar, översättare och litterära evenemang. Du söker bidragen på vår engelska webbplats. Här hittar du information om de olika bidragen och länkar till de engelska sidorna.

Kort om Swedish Literature Exchange

Kulturrådet är den myndighet som har uppdraget att främja svensk litteratur i världen genom Swedish Literature Exchange. Bland annat fördelar vi bidrag till översättningar och litterära evenemang samt arrangerar besöksprogram för utländska förlag och översättare i Sverige.

Läs mer om Swedish Literature Exchange

Ansökningsdatum

På vår engelska sida hittar du en översikt över årets alla ansökningsperioder.

Application dates

Bokförlag

Bokförlag kan söka bidrag för översättning av svensk litteratur och dramatik till andra språk. Med svensk litteratur menas litteratur skriven på svenska eller något av de nationella minoritetsspråken. Du kan söka för översättningskostnader, och i vissa fall produktionskostnader. Du kan även söka för översättning av dramatiska verk som ska sättas upp i översättning på en teater.

Läs mer och sök bidragen på vår engelska sida:
Grants for translation of Swedish literature and drama (Non-Nordic languages)

Translation of Swedish drama for stage performance

Grants for translation of Swedish literature and drama to other Nordic languages

Förlag, litteraturfestivaler, och andra organisationer

Förlag, litteraturfestivaler, och andra organisationer kan få stöd för att anordna evenemang kring svensk litteratur och dramatik i översättning. Det kan till exempel vara författares och illustratörers bokturnéer, eller medverkan vid litteraturfestivaler i utlandet. Det kan även vara uppläsningsevenemang av texter som inte är utgivna eller spelade på teater i landet i fråga.

Läs mer och sök bidraget på vår engelska sida:
Grants for international promotion of Swedish literature and drama

Översättare

Som översättare kan du även söka stöd för aktiviteter som har med din yrkesverksamhet att göra. Exempelvis kan du söka stöd för att resa till Sverige för att träffa din författare, eller att göra research. Du kan även söka stöd för att resa till bokmässor i Sverige eller andra länder, som ett led i ditt arbete som översättare. Vi har även ett stöd för provöversättning, där du som översättare kan få stöd för att presentera ett nytt författarskap för förlag i ditt språkområde.

Läs mer och sök bidraget:
Grants for translators of Swedish literature

För detta bidrag finns även en svensk sida:
Bidrag till översättare av svensk litteratur

Besöksprogram

Vi arbetar även med besöksprogram i Sverige för förläggare och översättare. Det största är Gothenburg Book Fair Fellowship, där förläggare och översättare kan ansöka om att delta på Bokmässan i Göteborg.

Läs mer och sök bidraget på vår engelska sida:
Gothenburg Book Fair Fellowship Programme

+ + +