Till navigation Till innehåll

Tips för en bra ansökan

Tre frågor till handläggarna Lykke Pörtfors och Monika Westin som tar emot och bereder ansökningarna till Skapande skola.

Vad skiljer årets ansökningsomgång från förra årets?

– Fokus i årets ansökning ligger på tydliga projektbeskrivningar så att vi handläggare lätt kan se att bidragets syfte nås i de projekt som planeras. Därför har vi tagit fram en ny blankett med färre frågor som ska underlätta för de sökande att fokusera på att beskriva projekt. Vi har också reviderat riktlinjerna där vi förtydligat innehållet från tidigare år. Ett tips är att titta på webbinariet som handlar om årets ansökningsomgång.

Se webbinarier om Skapande skola

Vad är viktigast att tänka på när man söker bidraget?

– Att tydligt beskriva projekten så att vi kan se vad man konkret vill göra och varför. Det är viktigt att man har bidragets båda huvudsyften klara för sig: att långsiktigt integrera kulturella och konstnärliga uttryck i skolans arbete, och öka den professionella kulturverksamheten för och med barnen och eleverna, så att tillgången till kulturens alla uttrycksformer och möjligheterna till eget skapande ökar. Dessutom är det viktigt att barn och elever ges möjlighet att vara delaktiga i hela processen med Skapande skola. Och inför ansökan planera så att Skapande skola projekt blir ett komplement till det egna arbetet med konst och kultur.

Har ni några konkreta tips på hur man får till en bra ansökan?

– Ett bra sätt är att göra en checklista med frågor.

Till exempel dessa:

  • Uppnår projektet bidragets syfte att öka barns eget skapande tillsammans med professionella kulturaktörer inom ett konstområde?
  • Kan projektet genom sina konstnärliga processer på sikt medverka till att konst och kultur integreras i skolan?
  • Har projektet fokus på den konstnärliga processen och ger eleverna möjlighet till fördjupning i ett eller flera konstområden? 

Kontakt

Lykke Pörtfors

  • Region/Län: Blekinge, Gotland, Norrbotten, Stockholm, Södermanland, Västerbotten och Västernorrland

Josefine Alm

  • REGION/LÄN: DALARNA, JÖNKÖPING, HALLAND, KALMAR, SKÅNE, UPPSALA OCH VÄRMLAND

Kerstin Gustavsson

  • REGION/LÄN: GÄVLEBORG, JÄMTLAND, KRONOBERG, VÄSTRA GÖTALAND, VÄSTMANLAND, ÖREBRO OCH ÖSTERGÖTLAND
+ + +