Till navigation Till innehåll
Pappa och barn läser en bok tillsammans. Foto: Susanne Kronholm.Pappa och barn läser en bok tillsammans. Foto: Susanne Kronholm.Pappa och barn läser en bok tillsammans. Foto: Susanne Kronholm.

Pappa och barn läser en spännande bok tillsammans. Foto: Susanne Kronholm.

Bokstart stärker gemensamt uppdrag kring barns språkutveckling

Bokstart är bidraget som främjar språkutvecklingen hos de allra yngsta barnen och bygger på samverkan mellan folkbibliotek, barnhälsovård och förskola. I år beviljas Bokstartsbidrag till 44 olika projekt som delar på 15,7 miljoner kr, vilket är den högsta fördelningen hittills.

Språkslottet av Region Södermanland är ett av projekten som har beviljats bidrag. Så här beskriver de sin verksamhet i ansökan:     
– Med Språkslottet skapar vi en struktur, genom en hel kedja av språkfrämjande insatser som fångar upp barnet och familjen vid flera olika tillfällen.

Tendenser vi ser i årets bidragsomgång:

  • Fördjupade samarbeten med förskolan i fokus: Bokstart introduceras i inskolningssamtal, fler kommuner satsar på läsombud och hallbibliotek, och föräldrar involveras på olika sätt.

  • Viktiga målgrupper nås genom Bokstart, exempelvis familjer med extra behov av stöd, flerspråkiga familjer och nationella minoriteter. Insatser utförs i många olika sorts miljöer, både utsatta områden, storstadsområden samt glesbygd.

  • Kunskapsdagar och andra gemensamma insatser som inbegriper flera professioner och som ofta arrangeras kommun- eller regionsöverskridande.

  • Fortsatt utveckling och genomförande av strukturellt arbete, som taxonomi, utvecklingstrappa och överenskommelser, för att skapa hållbarhet och stärka det gemensamma uppdraget kring små barns språkutveckling inom barnhälsovård, folkbibliotek och förskola.

Huvudsökande till Bokstart är en regional eller kommunal biblioteksverksamhet med minst en medsökande organisation eller institution inom barnhälsovård eller förskola. Ett syfte med bidragen är att skapa förutsättningar för samverkan och stötta familjer genom kvalitativa och trygga möten med vårdnadshavare. Sedan 2021 är Bokstart permanentat av regeringen, med en utökad budget. 

Läs mer

Utvecklingsbidrag inom Bokstart, fördelningstillfälle för 2022 

Bidrag till språknätverk inom Bokstart, fördelningstillfälle för 2022 

Läs mer om bidragen: utvecklingsbidrag  och språknätverk 

Bokstarts webbplats 

Kontakt

Anna Hällgren

  • Handläggare

Nina Suatan

  • Handläggare

Stefan Zachrisson

  • Kommunikatör