Till navigation Till innehåll
Stockholms Saxofonkvartett. Foto: Hampus Andersson.Stockholms Saxofonkvartett. Foto: Hampus Andersson.Stockholms Saxofonkvartett. Foto: Hampus Andersson.

Stockholms Saxofonkvartett får bidrag till samarbetsprojektet Sverige möter Uganda. Foto: Hampus Andersson.

Nytt stöd stärker samarbeten i musiklivet

När Kulturrådet för första gången delar ut bidrag till samarbetsprojekt inom musikområdet fördelas 6,6 miljoner till 41 aktörer. Saxofonsamverkan med Uganda, utbildning för egenföretagare och utforskande av elbas och röst är några av projekten.

– Bland de beviljade projekten finns det många nya spännande satsningar som innefattar samarbeten av experimenterande art, som stärker den nationella infrastrukturen och som bidrar till musiklivets internationalisering, berättar handläggaren Barbara Matamoros Bengtsson.

Bidraget hanterades tidigare av Musikverket och många av de aktörer som tidigare har sökt har även hittat till Kulturrådet. I höst finns möjlighet att söka för samarbetsprojekt igen, och i den omgången kommer arrangörer och fria musikgrupper även att kunna söka för konsertverksamhet.

– Ett projekt som bidrar till internationalisering är Sverige möter Uganda, som Stockholms Saxofonkvartett håller i. De ska genomföra ett konstnärligt samarbets- och utbytesprojekt med ugandiska tonsättare, musiker, dansare, barn och ungdomar, säger Barbara Matamoros Bengtsson.

Bland de projekt som ska stärka den nationella infrastrukturen finns Artists only, ett samarbete mellan Sveriges Oberoende Musikproducenter, Musikcentrum och Sensus. De ska genomföra en utbildning för artister med eget bolag, i syfte att nå balans i det kreativa och administrativa arbetet.

– Ett experimenterande samarbete är Bass is the original instrument, där Inkonst i samarbete med en kompositör och en ensemble ska utforska mötet mellan elbas och röst. Visionen är att sammanväva elbasen och röst till ett större instrument, säger Barbara Matamoros Bengtsson.

Kulturrådet övertog bidragen från Musikverket vid årsskiftet. Beloppet som överfördes till Kulturrådet var 24 miljoner kronor, och dessa medel har framför allt fördelats som bidrag till samarbetsprojekt, men också bland annat som utökade arrangörsbidrag och komponistbidrag.

– Vi har flera musikbidrag som överlappar varandra vad gäller både ändamål och aktörer. Därför kommer vi under hösten att utlysa ett projektbidrag där vi valt att slå ihop bidraget till samarbetsprojekt med konsertbidraget. Då fördelas våra kvarvarande medel till musikområdet, och vi räknar med att kunna fördela uppåt 15 miljoner kronor, säger enhetschefen Veronica Lamppa Lönnbro.

Läs mer

Fördelning våren 2022
Om bidraget

Kontakt

Barbara Matamoros Bengtsson

  • Handläggare

Johan Åhrgren

  • Kommunikatör