Till navigation Till innehåll

Onsdag den 27 september kl. 16.00–19.00 gör vi underhållsarbeten på webbplatsen. Störningar och avbrott kan förekomma på webbplatsen och i onlinetjänsten för att söka och redovisa bidrag.

Scenkonst

Fri scenkonst internationella turnébidrag

Bidrag för internationella gästspel i Sverige och turnéer utomlands söks inom projektbidraget för fri scenkonst.

Läs mer om projektbidrag till fri scenkonst

Nedan hittar du mer information om hur du redovisar turnébidrag.

 • Du redovisar bidraget på en särskild blankett i vår onlinetjänst. Sista datum för att redovisa och vilka villkor som gäller hittar du i det beslut som vi skickar ut till alla sökande via e-post. Sista redovisningsdatum hittar du även i ditt ärende i onlinetjänsten.

   

  Redovisningen ska innehålla information om:

  • antal genomförda föreställningar och aktiviteter under projekttiden
  • geografisk spridning
  • ekonomiskt utfall för projektet
  • om och hur ett barn- och ungdomsperspektiv har integrerats i projektet
  • om och hur ett jämställdhets-, mångfalds-, hbtq-, och tillgänglighetsperspektiv har integrerats i projektet
  • om och hur ett internationellt och interkulturellt samarbete har integrerats i projektet

   

  När vi granskar redovisningarna jämför vi med hur du har beskrivit projektet i din ansökan eller reviderade projektplan. Vi tittar också på projektets budget i förhållande till det belopp du fått i bidrag. Redovisningarna ligger även till grund för Kulturrådets kunskapsuppbyggnad och utveckling av vår bidragsgivning.

   

  Här kan du se en kopia av redovisningsblanketten. Observera att den kan komma att ändras. Kopian ska inte skickas in till oss. Dansarrangörer redovisar bidrag som ”presentation/samproduktion”.

   

  Kopia av redovisningsblanketten


  Läs mer om hur du redovisar

Vanliga frågor och svar inom scenkonst

Kontakt

Vår support har telefontid helgfria vardagar: måndag, onsdag och fredag kl. 09.00-11.00, tisdag och torsdag kl. 13.00-15.00.

Support

 • Allmänna ärenden och teknisk support

Agneta Olofsson

 • Handläggare

Hitta inspiration

+ + +