Till navigation Till innehåll
Scenkonst

Daglig träning för utövare inom scenkonstområdet

Det här bidraget finns till för att professionella dansare och cirkusartister ska kunna utvecklas genom daglig träning.

Sex dansare repeterar i en vindsstudio med brutet tak.Daglig Träning. Danscentrum Väst 2021. Foto: Nina Rajabi.

 • Vi ställer ett antal grundläggande krav som måste uppfyllas av dem som söker våra bidrag.

  Grundläggande krav

  Du kan söka det här bidraget om du är en arrangör av daglig träning för frilansande, yrkesverksamma dansare och cirkusartister. Du ska vara yrkesverksam i Sverige inom scenkonstområdet och vara en juridisk eller fysisk person med F-skattsedel.

 • Du kan få bidrag för bland annat ersättning till pedagoger och coacher, lokalhyra, marknadsföring och administration.

 • Du kan söka det här bidraget en gång per år.

  Om din ansökan kommer in efter sista ansökningsdag kan vi som princip inte ta med den i bidragsomgången. Om din ansökan är ofullständig och du inte kompletterar den inom den tid vi har kommunicerat kan vi inte behandla den.

  Vi fattar beslut om hur bidraget ska fördelas cirka 9 veckor efter sista ansökningsdatum.

 • Du ansöker via en wordblankett som du skickar till oss med e-post. Du ska också skicka med en verksamhetsplan som gäller den dagliga träningen. 

  Blanketten hittar du via knappen under informationsstegen. Den är tillgänglig under ansökningsperioden. 

  Skicka ansökan till: kulturradet@kulturradet.se

  Ange vilket bidrag din ansökan gäller i ämnesraden. Ansökan ska innehålla de uppgifter som vi frågar efter i blanketten. Budgeten ska beskriva hela verksamheten/projektet, inte bara de delar som du söker bidrag för. Utöver det kan vi begära in ytterligare uppgifter för att bedöma din ansökan.

  Obligatoriska bilagor

  Det här bidraget har inga obligatoriska bilagor.

 • Efter sista ansökningsdatum går handläggare igenom alla giltiga ansökningar. Handläggare prövar varje enskild ansökan i förhållande till övriga ansökningar och diskuterar fördelningen av stödet i sin helhet. Kulturrådet fattar beslutet som inte kan överklagas.

  Din ansökan prövas utifrån följande prioriteringsgrunder:

  • Beskrivning av behov och hur verksamheten möter dem
  • Genomförbar budget
  • Anpassade och ändamålsenliga lokaler för dansare och cirkusartister

  Utöver det ska vår totala bidragsgivning kännetecknas av:

  • Förnyelse och utveckling
  • Konstnärlig frihet och lika möjligheter för alla att vara professionellt verksamma inom scenkonsten
  • Tillgänglighet och spridning av verksamhetsplatser i hela landet
  • Internationellt och interkulturellt utbyte och samarbete
  • Barnrätts- och ungdomsperspektiv

  Varje ansökan måste inte omfatta alla perspektiv, men vår sammanlagda fördelning av bidrag under året ska kännetecknas av alla perspektiv i listan.

  Vid prövningen av bidragsansökan kan Kulturrådet komma att kontrollera att sökanden har följt villkoren för eventuella tidigare erhållna bidrag.

  Vi skickar beslutet via e-post till samtliga sökande och publicerar en lista över beviljade bidrag på vår webbplats. Vi kan inte lämna förhandsbesked om beslut.

  Kulturrådet betalar ut bidraget till det plus- eller bankgirokonto som hör till den juridiska person som står angiven i ansökan.

 • För den som får bidrag från Kulturrådet gäller generella villkor. När vi kommunicerar beslutet via e-post skickar vi med en villkorsbilaga. I vissa fall kan vi besluta om särskilda villkor och då finns de också med i bilagan. Det kan till exempel handla om krav på rekvisition eller reviderad budget.

  Verksamheten/projektet ska genomföras enligt plan och bidraget ska användas enligt de villkor vi beslutar. Beslutet, inklusive de villkor som gäller, kommunicerar vi till alla som har sökt bidraget.

  Kulturrådets generella villkor

  Så styrs bidragen

  Våra bidrag styrs av förordningar och riktlinjer som beskriver bidragets syfte och ger de övergripande ramarna.

  Förordning (2012:516) om statsbidrag till det fria kulturlivet inom teater-, dans- och musikområdet

  Riktlinjer för statsbidrag till daglig träning

  Förklaring till svarsalternativ för kön

  Här kan du läsa mer om svarsalternativen för kön som finns i ansökningsblanketten.

  Läs mer om svarsalternativ för kön

  Så behandlar vi personuppgifter

  Kulturrådet behandlar personuppgifter i olika sammanhang, bland annat när de lämnas som underlag för ansökan om och redovisning av bidrag.

  Läs mer om hur vi behandlar personuppgifter

 • Du redovisar bidraget på den blankett som du hittar nedan. Sista datum för att redovisa och vilka villkor som gäller hittar du i det beslut som vi skickar ut till alla sökande via e-post.

  Redovisningsblankett

Vanliga frågor och svar inom scenkonst

Kontaktlista

Vår support har telefontid helgfria vardagar: måndag, onsdag och fredag kl. 09.00-11.00, tisdag och torsdag kl. 13.00-15.00.

Support

Allmänna ärenden och teknisk support

Raphaële Choppin

Handläggare Dans, cirkus, performance, internationella scenkonstfrågor och centrumbildningar

Annette Taranto Fuller

Handläggare

Hitta inspiration

Laddar...

+ + +