Till navigation Till innehåll

Grundläggande krav

Grundläggande krav för att söka bidrag från Kulturrådet.

Du som söker

Den som söker bidrag ska ha ett organisationsnummer vid ansökningstillfället.

Den sökande ska ha ett plusgiro eller bankgiro som är direkt kopplat till sitt organisationsnummer.

Den som har skulder för svenska skatter eller avgifter hos Kronofogdemyndigheten, eller som är i likvidation eller konkurs, kan inte få bidrag.

Vissa bidrag kan endast sökas av juridiska personer medan andra bidrag kan sökas av både juridiska personer och enskilda näringsidkare med F-skattsedel. Observera vad som gäller för den bidragsform som du söker.

Privatpersoner med A-skattsedel kan inte söka bidrag från Kulturrådet.

Om du är enskild konstnär med F-skattsedel

Enskilda konstnärer med egen enskild verksamhet kan hamna utanför Kulturrådets bidragsgivning enligt riktlinjerna för bidragen och hänvisas då till Konstnärsnämnden.

Läs mer på Konstnärsnämndens webbplats

Om du har beviljats bidrag

Kulturrådet skickar en kontrolluppgift till Skatteverket för alla som är enskilda näringsidkare med F-skattsedel och som beviljas bidrag från oss. Frågor om hur bidragen beskattas ska ställas till Skatteverket.

Läs mer på Skatteverkets webbplats

Medfinansiering

Endast verksamhet och projekt som även har annan finansiering kan få bidrag.

Ansökan och redovisning

Endast kompletta ansökningar behandlas av Kulturrådet. Ansökningarna ska lämnas inom den ansökningsperiod eller senast vid den tidpunkt Kulturrådet beslutar. Om din ansökan kommer in efter sista ansökningsdag kan vi som princip inte ta med den i bidragsomgången.

Den som har beviljats bidrag ska redovisa hur medlen har använts och vilka resultat som har uppnåtts. Den som lämnar oriktiga uppgifter är skyldig att betala tillbaka bidraget helt eller delvis.

Läs mer

Kulturrådets generella villkor

Generell föreskrift (2013:2) för Kulturrådets bidragsgivning

Laddar...