Till navigation Till innehåll

Ordlista

Här kan du ta del av en ordlista med centrala begrepp inom Skapande skola.

Kulturlivets parter: Exempelvis centrumbildningar eller regionala och lokala kulturkonsulenter

Kulturverksamhet: Verksamhet inom Skapande skolas konstområden, det vill säga: arkitektur, dans, film, foto, konst/bild/form, litteratur och berättande, serier, digitalt skapande, musik, musikdramatik, slöjd/hantverk/design, teater, samtida cirkus och kulturinstitutioner.

Professionell yrkesverksam kulturaktör: För professionella yrkesverksamma kulturaktörer använder vi Arbetsförmedlingen Kulturs definition. I korthet innebär det att kulturaktörerna antingen har en högre konstnärlig utbildning inom sitt konstområde, exempelvis från konst- och musikhögskolor, eller har huvudsakligen varit yrkesverksamma inom konstområdet (se gällande krav enligt Arbetsförmedlingen).

Vi kräver dessutom dokumenterad vana av arbete med barn och ungdomar. Fokus ska ligga på den kreativa processen samt kompetensen att överföra och kommunicera det konstnärliga uttryckssättet.

Vi definierar även pedagoger inom konstområdena som kulturaktörer.

Förutom pedagogisk utbildning ska de ha en högre konstnärlig utbildning samt dokumenterad vana av att arbeta med barn och ungdomar. 

Treårsprincipen: Eftersom barn och unga ska få möta en variation av kulturaktörer och konstuttryck ger vi bidrag för samarbete mellan skola och en enskild kulturaktör i högst tre år, den så kallade treårsprincipen. Efter en paus på minst tre år kan du återuppta ett samarbete med en kulturaktör.

Vi godkänner samarbete längre än tre år för:

      • organisationer och kulturaktörsgrupper som förnyar sitt kulturutbud
      • enskilda kulturaktörer (en fysisk person) som utvidgar sitt kulturutbud genom tvärkonstnärliga samarbeten.
      • organisationer eller tjänstepersoner som förmedlar kulturaktörer, exempelvis regionala konsulenter och centrumbildningar
+ + +