Till navigation Till innehåll

Du som är ny kontaktperson

Är du kontaktperson för Skapande skola hos din huvudman? I den här artikeln har vi samlat det viktigaste att känna till. Allt du behöver veta om bidraget hittar du på Skapande skola-sidorna. Men den här texten ger dig förhoppningsvis en snabb överblick över ditt uppdrag som kontaktperson.

Kontaktpersonens ansvarsområden

Eftersom strukturerna och förutsättningarna hos de olika huvudmän som söker bidraget ser så olika ut finns det inga generella riktlinjer om hur arbetet med bidraget bäst bör bedrivas. Det är upp till varje huvudman att organisera och budgetera arbetet med kultur i skolan. Du som är kontaktperson är länken till oss på Kulturrådet.

Som kontaktperson ansvarar du för huvudmannens samordning av bidraget bland annat genom att:

  • Ansökan från din huvudman kommer in till oss via onlinetjänsten under ansökningsperioden i januari. Mer information finns på bidragssidan.
  • Hålla dig uppdaterad kring bidraget villkor och ritlinjer. 
  • Följa upp de pågående projekten under läsåret och stämma av med skolor och kulturaktörer och meddela oss om något avviker avsevärt från plan.
  • Sträva efter att bygga strukturer med skolor och kulturaktörer.
  • Redovisa projekten via onlinetjänsten under september månad.
  • Ändra kontaktuppgifter om uppgifterna ändras. När du inte längre är kontaktperson måste du berätta det för oss. Annars är risken stor att de ärenden som ligger hos oss inte blir behandlade. 
  • Prenumerera på Skapande skolas nyhetsbrev som ger dig löpande information om bidraget. Du får gärna sprida nyhetsbrevet i din organisation.

Kontaktpersonens roll

Organiseringen och strukturen för arbetet med kultur i skola ser väldigt olika ut hos de olika huvudmännen. Huvudmän som söker Skapande skola-bidraget kan vara en stor kommun, en mindre kommun, en kommun med långa avstånd till kulturlivet, en liten friskola eller en friskolekoncern eller en statlig skola med skolor över hela landet. Kontaktpersonen för Skapande skola-bidraget kan exempelvis vara en tjänsteman på utbildningsförvaltningen, en kultursekreterare, en samordnare hos kulturskolan, en rektor eller en lärare. Beroende på hur organisationen ser ut så kan kontaktpersonen strukturera upp arbetet kring bidraget så att det passar den egna organisationen på bästa sätt och kompletterar huvudmannens eget arbete med kultur i skolan.

Kommunikationen mellan huvudmannen och Kulturrådet sker via Skapande skola-bidragets kontaktperson. Om huvudmannen ändrar kontaktperson eller kontaktuppgifter på kort eller på lång sikt behöver ni meddela det till Kulturrådet för att vår löpande kommunikation kring ansökningar, beslut, redovisning ska nå fram till rätt person hos er. Uppdatera kontaktuppgifterna i onlinetjänsten eller kontakta support@kulturradet.se och meddela att era kontaktuppgifter behöver uppdateras för huvudmannens alla öppna ärenden.

Har du frågor är du mer än välkommen att höra av dig till oss.

Läs mer

Bidragssidan

Projektändringar under pågående läsår

Redovisa projekten

Ändra kontaktuppgifter 

Prenumerera på Skapande skolas nyhetsbrev 

Bidragets villkor och riktlinjer

Kontakt

Support

Allmänna ärenden och teknisk support

Josefine Alm

REGION/LÄN: DALARNA, JÖNKÖPING, KRONOBERG, HALLAND, KALMAR, SKÅNE, UPPSALA, VÄRMLAND OCH VÄSTRA GÖTALAND

Lykke Pörtfors

Region/Län: Blekinge, Gotland, Gävleborg, Jämtland, Norrbotten, Stockholm, Södermanland, Västerbotten, Västernorrland, Västmanland, Örebro och Östergötland

Laddar...

+ + +