Till navigation Till innehåll

Så redovisar du

Här har vi samlat information som är bra att läsa igenom innan du redovisar bidraget Skapande skola. Du hittar också svar på många vanliga frågor i vårt frågeforum.

Innan du sätter igång

 • Förbered din redovisning i god tid. Samla in uppgifter och information från de respektive projekt ni genomfört. Vi rekommenderar att huvudmannens kontaktperson för Skapande skola-bidraget gör en uppföljning av projekten under tidig vår så att beviljat bidrag kan användas fullt ut för eleverna.
 • Kontakta oss via mejl om ni vill göra projektändringar: skapandeskola@kulturradet.se.
 • På Skapande skolas bidragssida, punkt 7 "Hur redovisar du?" finns en kopia av redovisningsblanketten, som du kan använda för att förbereda din redovisning. Den kan även användas för att sända ut till skolorna för att samla in information inför sammanställningen av redovisningen.
 • Vid redovisning görs stickprov där vi bland annat granskar professionalitetskravet, därför är det bra att ha underlag på hur professionaliteten har säkrats, genom CV eller liknande.
 • Redovisningsblanketten utformas utifrån innehållet i riktlinjerna för bidraget, villkorsbilagan samt generella återrapporteringskrav i Kulturrådets regleringsbrev och instruktion. Riktlinjerna är ett rörligt dokument som kan förändras mellan åren. Läs bidragets generella villkor och specifika riktlinjer för aktuellt läsår.
  Riktlinjer för läsåret 2021/22
 • Redovisningen går endast att göra online. Snabbguide till onlinetjänsten

Checklista inför redovisning

 • Har du inloggningsuppgifter till onlinetjänsten? Om du använder onlinetjänsten för första gången måste du skapa ett konto innan du kan logga in. Onlinetjänsten
 • Stämmer dina kontaktuppgifter i onlinetjänsten? Huvudmannen utser en kontaktperson som ansvarar för ansökan, uppföljning och redovisning, under läsårets gång kan kontaktuppgifterna ha ändrats.
 • Har du tillgång till redovisningsblanketten? Om du är du ny som kontaktperson och inte hittar ert ärende kan det vara registrerat på någon annan person. Vi behöver då registrera in dig som kontaktperson. Mejla vår support: support@kulturradet.se
 • Stäm av projekten mot ansökan, beslutet samt eventuella beslutsnoteringar och godkända projektändringar. Finns avvikelser? 
 • Innan ni börjar med redovisningen, se till att se över ekonomin.

När du fyller i redovisningsblanketten

 • I redovisningen vill vi veta hur bidragets syften uppnåtts.
 • Ni behöver beskriva eventuella avvikelser, det vill säga om ni genomfört projekten på annat sätt än vad ni har uppgett i ansökan och gentemot eventuella beslutsnoteringar och projektändringar som godkänts av Kulturrådet under läsårets gång.
 • Du måste svara på alla stjärnmarkerade frågor för att komma vidare i redovisningen.
 • Kontrollera att din redovisning är fullständig innan du skickar in den.

När du fyller i det ekonomiska utfallet

 • Utgå från bokföringen och redovisa efter de angivna kostnadstyperna.
 • Om det finns outnyttjade medel, kommentera varför.
 • Eventuell återbetalning av outnyttjade medel kan göras i samband med att redovisningen skickas in. Du behöver inte invänta handläggningsbeslut om redovisningen för att göra en återbetalning av outnyttjade medel.

OBS! Bidragsmedel som ska betalas tillbaka överförs till Kulturrådets bankgiro. Glöm inte att ange diarienummer (KUR 20xx/xxxx). Kulturrådets bankgiro är 5052-3950 och organisationsnummer är 202100-1280.

Redovisning av kulturaktörer i tabellen i redovisningsblanketten

 • Det ska framgå tydligt vem eller vilka ni har samarbetat med.
 • För enskilda kulturaktörer, ange kulturaktörens namn ("Samir Samiri"), inte hens företag ("Kul AB") eller förmedlarens namn ("Författarcentrum").
 • För kulturinstitutioner ska både verksamhetsnamn och föreställning/utställning anges. (t.ex. Dramaten och ”Romeo och Julia, eller ”Moderna museet” och ”Siri Derkert”).
 • Ska du redovisa fler kulturaktörer än 50 stycken, behöver du skicka in en bilaga. Använd den Excelfil som finns under På Skapande skolas bidragssida, punkt 7 "Så redovisar du". 
 • Ange det huvudsakliga konst- och kulturområdet för kulturaktören. Om kulturaktören är verksam inom flera områden, ange det området som kulturaktören jobbat med tillsammans med barnen och eleverna.
 • Ange antalet timmar som kulturaktören arbetat med eleverna.

Vad händer efter att du redovisat?

 • Granskning av redovisningarna börjar efter sista redovisningsdag.
 • Kulturrådet gör stickprov på att professionella kulturaktörer anlitats, cirka 15 procent av redovisningarna granskas.
 • Kulturrådet hör av sig till dig via mejl om redovisningen är godkänd, behöver kompletteras eller om något är felaktigt och det krävs återbetalning.
 • Granskningen beräknas vara klar i december.

Projektförändringar i Skapande skola

På den här sidan har vi samlat information vad som gäller om förutsättningarna för ditt projekt har ändrats.

Projektförändringar i Skapande skola

Läs mer

Kulturrådets frågeforum – Skapande skola

Vanliga frågor och svar inom Skapande skola

Laddar...

+ + +