Till navigation Till innehåll

Ordlista

Här kan du ta del av en ordlista med centrala begrepp inom Skapande skola.

Eget skapande

Elever ska ges möjlighet att fördjupa sig i och utforska konstnärliga uttryck tillsammans med professionella kulturverksamheter/kulturaktörer. Samtliga projekt, oavsett konst- och kulturform, som bekostas med Skapande skola-bidraget ska ha fokus på elevers eget skapande och vara en del av den obligatoriska undervisningen.

Långsiktig integrering av kulturella och konstnärliga uttryck

Långsiktig integrering handlar i det här sammanhanget om att professionella kulturverksamheter/kulturaktörer, genom konstnärliga uttryck, bidrar till nya arbetssätt, metoder och lärprocesser används i skolans undervisning. På sikt ska detta fördjupa skolans eget arbete med konst och kultur enligt grundskolans läroplan (Lgr11).

Delaktighet

Delaktighet innebär i det här sammanhanget att eleverna ges tillfälle till inflytande och möjlighet att delta i utformandet inför, under och efter de Skapande skola-projekt de medverkar i. Strukturer för delaktighet kan se ut på olika sätt och ske på olika nivåer.

Kulturverksamhet

Verksamhet inom Skapande skolas konstområden: scenkonst, litteratur, visuell konst, arkitektur, design, konsthantverk, film, media, hemslöjd samt arkiv- och museiverksamhet.

Kulturlivets parter

Skapande skola-projekten ska ske i samarbete med kulturlivets parter, det vill säga aktörer som bedriver professionell kulturverksamhet inom konstnärliga genrer samt kulturinstitutioner på lokal, regional och nationell nivå.

Professionell kulturaktör

Kulturrådets definition för professionell kulturaktör utgår från Arbetsförmedlingen Kultur Medias kriterier. I korthet innebär det att kulturaktörerna antingen har en högre konstnärlig utbildning inom sitt konstområde, exempelvis från konst- och musikhögskolor, eller har huvudsakligen varit yrkesverksamma inom konstområdet.

Utöver detta krävs dessutom dokumenterad vana av arbete med barn och ungdomar. Fokus ska ligga på den kreativa processen samt kompetensen att överföra och kommunicera det konstnärliga uttryckssättet.

Vi definierar även pedagoger inom konstområdena som kulturaktörer.

Förutom pedagogisk utbildning ska de ha en högre konstnärlig utbildning samt dokumenterad vana av att arbeta med barn och ungdomar.

Kulturrådet har inte en lista på professionella kulturaktörer, utan det är huvudmannens ansvar att inför ett Skapande skola-projekt säkerställa att aktören är en professionell kulturaktör. Här kan ni läsa mer om hur ni kan hitta professionella kulturaktörer

Treårsprincipen

Eftersom barn och unga ska få möta en variation av kulturaktörer och konstuttryck ger vi bidrag för samarbete mellan skola och en enskild kulturaktör i högst tre år, den så kallade treårsprincipen. Efter en paus på minst tre år kan du återuppta ett samarbete med en kulturaktör. Om en skola vill samarbeta med en aktör längre än tre år så behöver detta bekostas på andra sätt än med Skapande skola-bidraget.

Vi godkänner samarbete längre än tre år för:

  • organisationer och kulturaktörsgrupper som förnyar sitt kulturutbud
  • enskilda kulturaktörer (en fysisk person) som utvidgar sitt kulturutbud genom tvärkonstnärliga samarbeten
  • organisationer eller tjänstepersoner som förmedlar kulturaktörer, exempelvis regionala konsulenter och centrumbildningar

Handlingsplan

Huvudmannen ska ha en handlingsplan för det egna arbetet med konst och kultur i skolan så att Skapande skola-bidraget blir ett komplement till den ordinarie verksamheten. Hur handlingsplanen är utformad eller hur omfattande den är, är upp till varje kommun, utifrån det kommunala självstyret.

Samtliga definitioner ovan finns även beskrivna i riktlinjerna för Skapande skola-bidraget. Du hittar riktlinjerna här:

Riktlinjer för Skapande skola

Hör gärna av er till handläggarna för Skapande skola om ni har frågor och funderingar inför utformandet av era Skapande skola-projekt. 

Kontakt

Lykke Pörtfors

  • Region/Län: Blekinge, Gotland, Norrbotten, Stockholm, Södermanland, Västerbotten och Västernorrland

Josefine Alm

  • REGION/LÄN: DALARNA, JÖNKÖPING, HALLAND, KALMAR, SKÅNE, UPPSALA OCH VÄRMLAND

Kerstin Gustafsson Ehk

  • REGION/LÄN: GÄVLEBORG, JÄMTLAND, KRONOBERG, VÄSTRA GÖTALAND, VÄSTMANLAND, ÖREBRO OCH ÖSTERGÖTLAND
+ + +