Till navigation Till innehåll
Författarsamtal under den samiska litteraturfestivalen Bágo in books. Foto: Elin Anna Labba.Författarsamtal under den samiska litteraturfestivalen Bágo in books. Foto: Elin Anna Labba.Författarsamtal under den samiska litteraturfestivalen Bágo in books. Foto: Elin Anna Labba.

Nationella minoriteters kultur och minoritetsspråk

Författarsamtal under den samiska litteraturfestivalen Bágo in books. Foto: Elin Anna Labba.

Vårt uppdrag

Vi har i uppdrag att främja samiska folkets och judiska, romska, sverigefinska och tornedalska minoriteters kultur. Det handlar om att stödja gruppernas möjligheter att behålla och utveckla sin kultur, och att verka för att kulturinstitutioner och andra aktörer i samverkan med grupperna ska främja minoriteternas kultur och kulturarv.

Genom Europarådets ramkonvention om skydd för nationella minoriteter och den europeiska stadgan om landsdels- eller minoritetsspråk har Sverige tillerkänt fem nationella minoriteter och fem minoritetsspråk särskilda rättigheter.

De fem nationella minoriteterna:

 • judar
 • romer
 • urfolket samer
 • sverigefinnar
 • tornedalingar/kväner/lantalaiset


De fem nationella minoritetsspråken:

 • finska
 • jiddisch
 • meänkieli
 • romani chib
 • samiska

Enligt lagen om nationella minoriteter och minoritetsspråk ska det allmänna främja de nationella minoriteternas möjligheter att behålla och utveckla sin kultur i Sverige. Barns utveckling av en kulturell identitet och användning av det egna minoritetsspråket ska främjas särskilt.

Som ett komplement till Kulturrådets bidrag inom respektive konstområde finns två särskilda bidrag för nationella minoriteters organisationer/kulturaktörer. Ett verksamhetsbidrag (till löpande kulturverksamhet) och ett projektbidrag (till tidsbegränsade projekt). 

Projekt och verksamheter som uppfyller kriterierna för Kulturrådets bidrag inom respektive konstområde bör i första hand söka dessa.

Läs mer och se inspelning från webbinarier 

Bidrag till nationella minoriteters kultur

Nationella minoriteters kultur – Hur Kulturrådet verkar för det samiska folkets och nationella minoriteters kultur

Referensgruppen för nationella minoriteters kulturverksamhet

Slutredovisning av regeringsuppdrag om insatser for romsk kultur

Webbinarium och frågor och svar om projektbidrag och bidrag för utgivning av nationella minoriteters litteratur 

Nyheter

Hitta inspiration

Kontakt

Cecilia Brisander

 • Handläggare

Sofia Mörtlund

 • Handläggare
+ + +