Till navigation Till innehåll

Referensgruppen för nationella minoriteters kulturverksamhet

Maarit Jaakkola, biträdande föreståndare för medieforskningcentret Nordicom vid Göteborgs universitet, Mölnlycke

Michael Lindblad, ordförande Giron Sámi Teáhter, Umeå

Elisabeth Lax, f.d. länsteaterchef och kulturchef, Stockholm

Ajten Berlafa,tolk och översättare samt chef för utbildning, språk och forskning i International Romani Union, Göteborg

Rafael Szoppe, romsk brobyggare samt fd producent, programledare och reporter på Radio Romano/Sveriges radio, Kista

Uta Arning, författare, regissör och producent, Jönköping

Läs mer 

Nationella minoriteters kulturverksamhet, verksamhetsbidrag

Nationella minoriteters kulturverksamhet, projektbidrag

Stöd till planerad utgivning av litteratur

Laddar...