Till navigation Till innehåll

Referensgruppen för nationella minoriteters kulturverksamhet

Fabian Arnheim, VD Skellefteå museum, Skellefteå, (ordförande)

Elisabeth Lax, f.d. länsteaterchef och kulturchef, Stockholm

Irina Heinonen, kommunikatör och projektledare, Stockholm 

Anne Wuolab, författare och språklärare i nordsamiska, Lycksele

Ajten Berlafa, tolk och översättare samt chef för utbildning, språk och forskning i International Romani Union, Göteborg

Rafael Szoppe, romsk brobyggare samt fd producent, programledare och reporter på Radio Romano/Sveriges radio, Kista


Läs mer om bidragen