Till navigation Till innehåll
Radioinspelning. Man vid mixerbord och tre tjejer och en man samtalar med mikrofoner och headsets.Radioinspelning. Man vid mixerbord och tre tjejer och en man samtalar med mikrofoner och headsets.Radioinspelning. Man vid mixerbord och tre tjejer och en man samtalar med mikrofoner och headsets.

Kreativa Europa satsar på nyhetsmedier och kvalitetsjournalistik.

Aktuella utlysningar för journalister och nyhetsmedier

Just nu finns det flera aktuella utlysningar inom Kreativa Europa och från Europeiska kommissionen som riktar sig till organisationer som jobbar inom press, journalistik och nyhetsmedia.

Under Kreativa Europas programperiod 2021–2027 är sektorsövergripande innovativt samarbete ett prioriterat mål såväl som att stärka ett pluralistiskt, fritt och oberoende medielandskap och mediekunnighet.

Nytt för programperioden är ’nyhetsinitiativet’ som binder samman existerande och nya handlingsplaner och som ger stöd till journalistiksektorn och nyhetsmedier. En fri, mångsidig och livskraftig media-miljö är väsentligt för ett demokratiskt samhälle med informerade medborgare. Stöden syftar även till att främja konstnärlig frihet, interkulturell dialog och social inkludering.

Nu finns det två aktuella utlysningar inom Kreativa Europa som riktar sig till journalister och nyhetsmedier:

Stöd till europeiska partnerskap inom journalistik och nyhetsmedier
Detta stöd ska finansiera samarbetsprojekt som arbetar för att stärka den ekonomiska affärsutveck-lingen för nyhetsmedier samt kvalitén och mång¬falden av det journalistiska innehållet.

• Sista ansökningsdag är förlängd fram till den 22 september.

Läs mer och ansök

Försvara mediefrihet och pluralism
Detta stöd syftar till att stödja mediepluralism och ge bättre förutsättningar för att öka journalisters säkerhet.

• Sista ansökningsdag är den 20 september.

Läs mer och ansök

• Den 2 september kl.10.00–10.45 anordnar vi ett webbinarium om utlysningen.

Anmäl dig till webbinariet senast den 1 september kl.12.00

Alla stöd inom Kreativa Europa administreras av genomförandeorganet European Education and Culture Executive Agency (EACEA) som hör till Europeiska kommissionen och som har kontor i Bryssel.

Kreativa Europa Desk Sverige fattar inga bidragsbeslut men vi rådger och hjälper gärna dig och din organisation med ansökan. 

Kontakta oss på desken

 

Det finns även aktuella utlysningar som riktar sig till journalister och nyhetsmedier från Europeiska kommissionen:

Radiorapportering om europeiska ämnen
Syftet är att stödja produktion och distribution av redaktionellt oberoende radioinnehåll om europeiska ämnen och EU-frågor.

• Sista ansökningsdag är den 12 september.

Läs mer och ansök

Hållbar lokal och regional nyhetsmedia
Syftet är att stödja innovation och långsiktig motståndskraft i de lokala, regionala och lokala medieekosystemen samt att öka förståelsen för begreppet "mediaöknar".

• Sista ansökningsdag är den 19 september.

Läs mer och ansök

Datadriven nyhetsproduktion
Stöd ges till förslag med syfte att öka rapporteringen om europeiska frågor från alleuropeiska perspektiv. Förslaget kan även jämföra olika perspektiv inifrån Europa med hjälp av datadrivna tekniker. Syftet är att förenkla för mediebyråer och journalister att rapportera och publicera information till EU-medborgare om EU-frågor och europeiska ämnen.

• Sista ansökningsdag är den 26 september.

Läs mer och ansök

Europeiska mediaplattformar
Stöd ges till mediaplattformsprojekt som förbättrar och utvecklar mediaplattformar som levererar nyhetsmedia. Syftet är att förbättra EU-medborgarnas tillgång till pålitlig information.

• Sista ansökningsdag är den 17 oktober.

Läs mer och ansök

Ett europeiskt offentligt rum: en digital mediasatsning för unga européer
Stöd ges till produktion av tankeväckande, pålitligt innehåll om aktuella europeiska frågor för och av ungdomar. Syftet är att uppmuntra unga att skapa kontakter över landsgränserna, öka kunskapen om EU och bli aktiva medborgare.

• Sista ansökningsdag är den 24 oktober.

Läs mer och ansök

Frågor om stöden från Europeiska kommissionen ställs till Generaldirektoratet för kommunikationsnät, innehåll och teknik (DG Connect). Du hittar kontaktuppgifter genom att gå in på länken till respektive utlysning. 

Kontakt

Ann Traber

  • Handläggare
+ + +