Sökresultat

Visar resultat 1-20

Sortera

År

Månad

Bild på keyboardspelare
Nyhet
7 oktober 2019

Kreativa Europa ger stöd för transnationella samarbetsprojekt som involverar kulturella och kreativa organisationer baserade i minst tre länder som deltar i programmet. Sista ansökningsdatum är den 27 november kl. 17.00.

Gabriel Karlberg, Affärsutvecklare på Marginalen Bank
Nyhet
3 oktober 2019

En del av EU-programmet Kreativa Europa är en finansiell lånegaranti. Syftet med garantin är att stärka de kulturella och kreativa sektorerna i Europa och bidra till att små och medelstora företag kan utvecklas och bli mer konkurrenskraftiga. Marginalen Bank introducerar nu garantiprogrammet i Sverige genom Kreatörslånet.

Circus I love you uppträder under festivalen Wintervurr i Belgien. Foto: Minja Kaukoniemi.
Nyhet
22 augusti 2019

De kulturella och kreativa näringarna i Europa bidrar till en betydande del av unionens ekonomi. De verkar i en miljö med globala innehållsproducerade- och distribuerande digitala plattformar. För att stärka europeiska kulturella och kreativa näringar och deras möjlighet att utvecklas och vara konkurrenskraftiga i den internationella digitala miljön har Europeiska kommissionen tagit initiativ till ett nytt pilotprojekt inom ramen för Kreativa Europa.

Ájtte. Foto: Elina Nygård.
Nyhet
22 augusti 2019

Nu är det klart vilka europeiska samarbetsprojekt som fick stöd i årets omgång. Totalt fick 13 svenska organisationer stöd för att delta i nio mindre samarbetsprojekt och fyra större samarbetsprojekt. Svenska organisationer projektleder fyra av projekten och övriga organisationer delar som partners.

Bild på EU:s logga.
Nyhet
20 augusti 2019

EU-kommissionen presenterar en utlysning med tre olika insatser för att stärka press- och mediefriheten samt stötta undersökande journalistik. Pilotprojekten avser en projektperiod på ett år och sista ansökningsdag är 27 september.

Tiondeboden i Ingatorp är en av vinnarna av EU:s kulturarvspris. Foto: Karl-Magnus Mellin
Nyhet
20 augusti 2019

Nu lanseras en utlysning i syfte att skapa lärande och utbyte mellan städer och regioner i kulturarvsfrågor.

Logga för i-Portunus, europeiskt mobilitetsstöd för konstnärer.
14 augusti 2019

Nu har den tredje och sista utlysningen om mobilitetsstöd öppnat. Satsningen finansieras genom EU-programmet Kreativa Europa. Professionella konstnärer och kulturarbetare (individer eller grupper bestående av högst fem personer) inom bild- och formkonst och scenkonst har möjlighet att ansöka. Sista ansökningsdatum är den 5 september.

Music Moves Europe. Foto: Unsplash
13 augusti 2019

EU-kommissionen har tagit initiativ till pilotprojektet Music Moves Europe: Boosting European Music Diversity and Talent. Inom ramen för projektet kommer sex utlysningar om stöd för aktörer inom musiksektorn att äga rum hösten 2019. Nu har de två första utlysningarna i satsningen publicerats.

Logga för i-Portunus, europeiskt mobilitetsstöd för konstnärer.
Internationellt
27 juni 2019

Nu har resultaten kommit för den första utlysningen inom i-Portunus, det nya europeiska mobilitetsstödet. 122 konstnärer inom bild- och formkonst och scenkonst får stöd och två av dem är verksamma i Sverige. Stort grattis säger vi på Kreativa Europa Desk Sverige! Den 14 augusti öppnar den tredje och sista utlysningen inom i-Portunus.

Foto: EU-kommissionen
International
27 juni 2019

Nu finns möjlighet att lämna anbud för att vara med och genomföra aktiviteter inom två pilotsatsningar från EU-kommissionen. Det handlar om satsningar på mobilitet inom makerrörelsen (maker movement) och kompetenshöjande insatser som rör kulturarv inom kulturella och kreativa näringar.