Till navigation Till innehåll
 • Stängd för ansökan
 • Första ansökningsdag:
 • Sista ansökningsdag:
 • Lägg till i din kalender
Kreativa Europa

Försvara mediefrihet och pluralism

Kreativa Europa är EU:s program för de kulturella och kreativa sektorerna. Detta stöd syftar till att stödja mediepluralism och ge bättre förutsättningar för att öka journalisters säkerhet.

Kraftiga svepande penseldrag i Kreativa Europas blå nyanser.

Den 2 september 2022 anordnade vi ett webbinarium om utlysningen:

Se PDF-presentationen som visades under webbinariet 

Utlysningen innehåller två delar:

 • främja politiskt samarbete och innovativa åtgärder som stöder alla delar av programmet och att främja en mångfald och stärka oberoende medier och mediekunskap, och därigenom främja konstnärlig yttrandefrihet, interkulturell dialog och social integration.
 • att främja tvärsektoriell verksamhet som syftar till att anpassa sig till de strukturella och tekniska förändringar som medierna står inför, inklusive att förbättra en fri, mångfaldig och pluralistisk mediemiljö, kvalitetsjournalistik och media, läskunnighet inklusive i den digitala miljön.

Läs om utlysningen på engelska. Dokumentet förklarar de ekonomiska ramar för parterna som gäller. Läs dokumentet noggrant, Defending media freedom and pluralism (CREA-CROSS-2022-MFP)

Kulturrådet och Svenska Filminstitutet är Sveriges kontaktkontor för Kreativa Europa. Vi ger rådgivning till svenska aktörer som vill ansöka och samverka internationellt.

Läs mer om Kreativa Europa

 • Ämnen som kan få stöd är:

  Ämne 1 – Mediepluralism

  • Press- och medieråd och professionella organisationer som arbetar med mediepluralism
  • Utbyte av bästa praxis
  • Förstärkning av EU-övergripande arbetsgrupp
  • Stöd till nya medieråd
  • Utbildningar för journalister
  • Samarbete med medieregulatorer
  • Ytterligare forskning om journalistiska normer för att öka journalistisk säkerhet

  Ämne 2 – Bättre förutsättningar för att öka journalisters säkerhet

  • Organisationer som övervakar kränkningar av press- och mediefrihet och ger praktisk hjälp till att skydda journalister som är hotade
  • Utforma och förvalta en europeisk snabb insats för att stödja mediefrihet och journalisters säkerhet, som täcker alla EU:s medlemsstater.
  • Ge juridiskt och praktiskt stöd till journalister och andra medieutövare med behov.
  • Organisera påverkansuppdrag till platser där journalister är hotade.
  • Övervaka tillståndet för mediefrihet i EU:s medlemsstater och kandidatländer
  • Organisera medvetandehöjande kampanjer inom området mediefrihet och journalisters säkerhet.
  • Säkerställa kommunikations- och spridningsaktiviteter.
  • Övervaka och utvärdera åtgärden.

  Tidsram: max 24 månader.

 • Aktiviteter som kan få stöd

  Utlysningen syftar till att ytterligare stärka pressens och mediernas ställning och till att skapa bättre förutsättningar som ökar journalisternas säkerhet. Resultaten ska inkludera flera befintliga verktyg för att uppnå större mediefrihet och mångfald.

 • Budget: EUR 4 100 000.

  1 – Mediepluralism, 1 000 000 euro

  2 – Bättre förutsättningar för att öka journalisters säkerhet, 3 100 000 euro.

  EU-kommissionen kan omfördela belopp utifrån prioriteringar.

 • Sista ansökningsdag är den 20 september 2022 kl. 17.00. 

  Alla öppna utlysningar inom Kreativa Europa publiceras i Europeiska kommissionens Funding & Tenders Portal.

   

 • Ansökan skickas in digitalt via Europeiska kommissionens Funding & Tenders Portal.

  Se instruktionsfilm om hur ansökningsportalen fungerar.

  För att ansöka inom Kreativa Europa behöver din organisation först skapa ett användarkonto i portalen. En organisation kan använda samma användarkonto för ansökningar inom alla EU-program. När ett användarkonto är skapat får du ett så kallat PIC-nummer för organisationen. PIC-numret används för alla EU-ansökningar under programperioderna 2014–2020 och 2021–2027. Om du arbetar i en stor organisation, kolla med någon om organisationen redan har ett användarkonto och ett PIC-nummer innan du börjar.

  Läs noga vilka dokument som ska laddas upp som bilagor till användarkontot.

  I riktlinjerna finns information om vilka obligatoriska bilagor som ska laddas upp som del av ansökan.

  En ansökan som skickas in efter sista ansökningsdatum kommer inte att behandlas på grund av principen för likabehandling. Om du får tekniska problem när ansökan ska skickas, ta en skärmdump på problemet och mejla Europeiska Kommissionens tekniska support EC-FUNDING-TENDER-SERVICE-DESK@ec.europa.eu innan ansökningstiden gått ut.

  Vilket språk ska användas?

  För att bedömningsprocessen ska gå så snabbt som möjligt rekommenderas att ansökan skrivs på engelska, franska eller tyska, men det är formellt möjligt att skriva ansökan på något av EU:s andra officiella språk. I vissa delar av ansökan är engelska obligatoriskt, exempelvis sammanfattningen av projektet. De flesta väljer att skriva ansökan på engelska.

  Vad händer efter att ansökan har skickats in?

  Den person som har angetts som kontaktperson för ansökan mottar beslutet per e-post. Under urvalsprocessen kan European Education and Culture Executive Agency (EACEA) som hör till Europeiska Kommissionen och har kontor i Bryssel, kontakta dig om de behöver kompletterande information. Därför är det viktigt att den kontaktperson som angetts i ansökan är tillgänglig via den e-postadress som angivits.

 • Alla stöd inom Kreativa Europa administreras av genomförandeorganet European Education and Culture Executive Agency (EACEA) som hör till Europeiska kommissionen och har kontor i Bryssel. Efter skriftlig bedömning av minst två externa experter per ansökan fattar EACEA beslut. Kreativa Europa Desk Sverige fattar inga bidragsbeslut.

  Ansökan bedöms utifrån hur väl ansökan uppfyller de bedömningskriterier (Award Criteria) som finns formulerade för respektive stöd. Varje sökande får en skriftlig och poängsatt bedömning av sin ansökan. En ansökan kan få max 100 poäng. Bedömningskriterierna för stöd till europeiska samarbetsprojekt finns att läsa i riktlinjerna.

  Bedömningskriterierna för stöd till europeiska samarbetsprojekt är:

   • Relevans 30 p
   • Kvalitet på innehåll och aktiviteter 30 p
   • Projektledning och projekthantering 20p
   • Spridning av projektets resultat 20 p
 • Läs Annotated Grant Agreement om villkoren och reglerna för stöd samt om de olika roller som en organisation kan ha i ett Kreativa Europa-projekt. 

  Villkoren för finansiering anges i riktlinjerna. När en ansökan beviljas, signerar projektledaren ett kontrakt med EACEA. I kontraktet anges avtalsvillkoren.

  Om ni önskar göra ändringar i projektets aktiviteter eller budget under projekttidens gång kontaktar ni er handläggare på EAECA i Bryssel, som behöver godkänna alla ändringar.

 • Redovisningen lämnas digitalt i Funding & Tenders Portal. Om din organisation deltar som partner i ett samarbetsprojekt, är det projektledaren som har huvudansvaret för redovisningen, men samtliga organisationer som är del av projektet behöver bidra. Om ni har frågor gällande redovisningen, kontakta er handläggare på EAECA i Bryssel. 

Kontakt Kreativa Europa – Kultur

Elin Rosenström

Head of Creative Europe Desk Sweden

Ann Traber

Handläggare

Matilda Ekström

Kommunikatör

Laddar...

+ + +