Till navigation Till innehåll
En man och en kvinna på en scen med ståbord och röd bakgrundEn man och en kvinna på en scen med ståbord och röd bakgrundEn man och en kvinna på en scen med ståbord och röd bakgrund

Monica Lindgren och Johan Söderman

Film: Pedagogik för kulturskolan

Den här filmen baserar sig på forskningsantologin ”Pedagogik för kulturskolan” (Studentlitteratur).

Redaktörerna Monica Lindgren (professor i musikpedagogik, Göteborgs universitet) och Johan Söderman (professor i barn- och ungdomsvetenskap, Göteborgs universitet) ger en fördjupad bild av Kulturskolan ur ett historiskt perspektiv och som en del av folkbildningen. Den ger också en framåtblick till dagens roll med frågor som inkludering, breddat deltagande och barnens rätt till kultur. Den vänder sig till dig som vill förstå kulturskolans bakgrund, idé och praktik, men även få inspiration till att forma en arena som tar vara på barns och ungas fria kulturskapande.

Se filmen här med undertexter

Ta del av syntolkad version

Kulturskolan är en av de främsta samhällsinstitutionerna för barn och ungas självvalda kulturella bildning. I motsats till det traditionella skol¬väsendet är verksamheten frivillig och det finns inga officiella dokument som styr innehållet. Det gör att den enskilda kulturskolan har stora möjligheter att utforma sin verksamhet med utgångspunkt i lokala förutsättningar.

Laddar...