Till navigation Till innehåll
Broschyrer och badges från region Norrbotten ligger spridda på ett bord.Broschyrer och badges från region Norrbotten ligger spridda på ett bord.Broschyrer och badges från region Norrbotten ligger spridda på ett bord.

Foto: Milka Jafri

Litterärt nav i Norrbotten

Resurscentrum för litteratur i Luleå ger sedan 2015 råd och stöd till litterära aktörer i Norrbotten. Ett särskilt fokusområde är nationella minoriteter och urfolk.

– Region Norrbotten utnämnde 2019 till ett temaår för kulturarvet, och vi såg det som en bra möjlighet att lyfta våra nationella minoriteters och urfolkets immateriella kulturarv i hela länet, säger verksamhetsutvecklaren Milka Jafri.

Hur började det?
– Vår verksamhet startade 2015 efter ett förundersökningsprojekt som visade att många författare i Norrbotten saknade stöd i sitt arbete. Det gällde frågor som att utveckla det egna skrivandet och att få stöd med finansiering, marknadsföring och samverkan. Utöver det så lyfte vi fram litteratur från länet och har sedan början haft nationella minoriteters och urfolks litteratur som ett särskilt fokusområde. Vi fick medel av regionen och Kulturrådet både för att starta Resurscentrum och för att genomföra särskilda satsningar för litteraturfrämjande.

Hur gick ni vidare?
– Resurscentrums verksamhet har byggts under senaste åren tillsammans med litterära aktörer i länet. Rådgivningsområden har ökat och nu är rådgivning om egenutgivning och e-böcker alltmer aktuellt. Vi samarbetar med flera aktörer i länet och har medverkat i flera läs- och litteraturfrämjande projekt, inte minst för och med barn och unga samt nationella minoriteter och urfolk.

Vilka effekter har projektet fått?
– Resurscentrums verksamhet är permanent sen 2016. Författare, förlag, skribenter, litterära översättare och andra som arbetar med litteratur i Norrbotten får nu kostnadsfri rådgivning av oss. Vi anordnar också nätverksträffar och utbildningar.

Det känns viktigt med personliga möten när man pratar om hela verksamheten från nätverksträffar till rådgivning och programpunkter. Vi vill fortsätta skapa mötesplatser och samtidigt satsa på digitalisering. En stor del av rådgivning sker ju digitalt och handlar också om digital utgivning.

Under 2019 satsade vi stort på nationella minoriteter och urfolket samer i projektet Min berättelse. Region Norrbotten utnämnde 2019 till ett temaår för kulturarvet, och vi såg det som en bra möjlighet att lyfta våra nationella minoriteters och urfolkets immateriella kulturarv i hela länet. Många saknar berättelser på det egna språket. Det finns ett behov av att få bekräftelse att ens kulturarv och språk är viktiga. Jag tror att många har fått denna bekräftelse, och vi vill fortsätta jobba med dessa frågor.

Milkas bästa tips:

  • Jobba med och för dem som äger frågan. Det skulle inte ha blivit någonting utifrån projekten utan alla fina samarbetsparter och kollegor.
  • Man måste kunna tänka både kreativt och rationellt. Hitta på roliga idéer och samtidigt inte göra det för komplext, särskild när det gäller det tekniska. Tänk kreativt men tänk enkelt.
  • Vi brukar använda för mycket e-post. Kommunikationen är alltid lättast när man träffar personer ansikte mot ansikte, då är frågor och dialog möjlig. Det gäller att skapa en känsla av att det här gör vi tillsammans.

Resurscentrum i Luleå har fått Kulturrådets utvecklingsbidrag till regional kulturverksamhet.

Laddar...