Till navigation Till innehåll

Uppräkning av MU-avtalet

Det statliga ramavtalet för konstnärers medverkan och ersättning vid utställningar, MU-avtalet, räknas upp från och med 1 januari 2021.

MU-avtalet reglerar nivåerna för ersättning till konstnärer vars verk visas på tillfälliga utställningar. Avtalet finns till för att skapa bättre förutsättningar för konstnärer, fotografer, konsthantverkare och illustratörer. Det är bindande för statliga myndigheter och institutioner och vägledande för aktörer med offentlig finansiering. Var tredje kalenderår räknas tarifferna upp utifrån utvecklingen av konsumentprisindex, KPI.
  
Ersättningarnas storlek regleras av särskilda tariffer i MU-avtalet, även lägsta ersättningsbelopp finns angivet där. Ersättningen avgörs av de tariffer som är aktuella vid tidpunkten då en arrangör och upphovsperson sluter ett avtal sinsemellan. Beloppet avrundas till närmast högre hundratal kronor och mer detaljerad information om de nya tarifferna för 2021 och framåt kommer att finnas på Kulturrådets webbplats längre fram. 

Laddar...