Till navigation Till innehåll

Västmanland

Här kan du ta del av vilka verksamheter i region Västmanland som får regionalt verksamhetsbidrag genom Kultursamverkansmodellen.

Arkiv Västmanland

Att fördela till Regionalt resurscentrum för bild och form och samverkan med professionella kulturskapare

Danskonsulentverksamhet

Ett kulturliv alla teater

Extra medel till biblioteksverksamhet

Extra medel till stärkt musikalisk scenkonst

Kulturutveckling bibliotek, litteratur och läsfrämjande

Kulturutveckling bild och form

Kulturutveckling film

Teaterkonsulent

Västmanlands läns hemslöjdsförbund

Västmanlands läns museum

Västmanlands teater

Västmanlandsmusiken/Länsmusiken

Västmanlandsmusiken/Sinfonietta

+ + +