Till navigation Till innehåll

Frågor och svar om Garanterat bra böcker

Se webbinariet, presentationen och frågor och svar – och hitta ännu mer inspiration till det läsfrämjande arbetet kring "kulturrådsböckerna"!

Se webbinariet från 29 april om Garanterat bra böcker i sin helhet. Deltagare: Nina Ström och Jan Kärrö från Kulturrådet, Hillevi Andreasson, från MTM, Myndigheten för tillgängliga medier.

Läs mer

Om Garanterat bra böcker

Garanterat bra böcker (YouTube)

Kulturrådets power point-presentation från webbinariet

MTM:s power point från samma tillfälle

Frågor och svar

Hur görs urvalet av kulturrådsböckerna?

Av arbetsgrupper utifrån särskilda riktlinjer och kriterier för litteraturstödet.

Jag vill ta in en stor författare som jag vill ska dra mycket folk. Men nu är verkligen inte läge för det. Jag undrar hur länge vi kan spara bidraget? Kan jag ta in författaren nästa vår?

Ja, med den speciella situation som råder med coronapandemin förstår vi att flera projekt behöver skjutas framåt eller omformuleras.

Om vi förstått det hela rätt så krävs ingen annan redovisning av projektpengarna än den ni redogjorde för?

Ja. Vi önskar att ni delar med er av exempel och goda idéer exempelvis i sociala medier och #garanteratbraböcker. Projektet utvärderas våren 2021.

Hur fungerar den ekonomiska redovisningen?

Vi önskar ingen ekonomisk redovisning utöver ansökan.

Vi har också tänkt oss författarbesök och funderar på om det finns support när det gäller att genomföra författarbesök digitalt?

Vi föreslår att ni kontaktar den regionala biblioteksverksamheten.

När ni har samlat ihop de insatser som har gjorts, kommer ni publicera dem? Skulle vara fint med lite inspiration, eller någon slags "metodbok" :)

Ja. Till att börja med på vår webbplats. Kanske blir det också samlat i en metodbok.

Vi vill jobba med lokala författare, finns någon lista med vilka som fått distributionsstöd?

Och går det att få listor på böckerna i förväg, till exempel alla böcker som får distributionsstöd och skickas ut till biblioteken 2020?

Ja, listan över vilka böcker som fått distributionsstöd uppdateras regelbundet.

Går det att ta del av vad andra har sökt för som inspiration?

Vår förhoppning är att goda exempel och inspiration ska spridas genom #garanteratbraböcker

Det skulle vara bra om det fanns några marknadsföringsbilder och loggor att använda när man jobbar läsfrämjande utan den snygga hyllan.

Utöver bokmärken och dekaler har vi även tagit fram affischer i stående och liggande A3-format man kan ladda ner.

Angående marknadsföring: Är det tillåtet att ta fram egna lokala "profilprodukter" med #garanteratbraböcker till exempel temuggar utifrån hyllans grafiska design - alltså med samma färger osv?

Ja, vi vill gärna att ni använder #garanteratbraböcker i er egen marknadsföring.

Föredrar ni att vi har med er logga i allt marknadsföringsmaterial och skickar man då in dem till er för godkännande? Tänker i stil med "Ett projekt med stöd av Kulturrådet"

Ja, vi vill gärna att ni använder #garanteratbraböcker i er egen marknadsföring. Ni behöver inte skicka material till oss för godkännande.

Kan man bli del av dessa arbetsgrupper?

Ja, det finns möjlighet att anmäla intresse och lämna in CV på Kulturrådets webbplats.

Går det att beställa gamla böcker som fått stöd förr?

Nej. Det går inte att göra beställningar från Kulturrådet. Däremot kan boken finnas att beställa via andra distributörer.

Förstår jag det rätt att ni får in böckerna, bedömer dem och sen skickas de då ut till biblioteken efter några månader? Och det är därför som det inte kommer listor i förväg?

Ja. Förlaget har tre månader på sig att leverera böcker för distribution efter beslut om litteraturstöd.

Skulle det vara möjligt att sätta en liten etikett som talar om vilket språk boken är på (inte om den är på svenska, naturligtvis). Ibland kan det vara lite svårt att lista ut vilket språk det rör sig om....

Nej tyvärr. Distributionsstödsböckerna levereras direkt från förlagen via vår distributör.

Håller projektet på ett år?

Vi kommer att göra en utvärdering om ett år men vi hoppas såklart att det läsfrämjande arbetet med kulturrådsböckerna fortsätter längre.

Frågor i webbinariet som besvarades av Hillevi Andreasson, från MTM, Myndigheten för tillgängliga medier:

Var roligt att MTM är med i projektet!

Vi är väldigt glada att vara med!

Hur kan vi göra tillgängliga medier en del av "utställningen"?

Synliggöra att böckerna finns även som talbok. Visa att det går att göra inläsningsförslag av böcker som inte finns som talbok. Gäller även böcker som inte fått litteraturstöd.

Hur kan man på ett tillgängligt sätt sammanställa en "lista" på titlar som finns tillgänliga på exempelvis Legimus?

De litteraturstödda böckerna kommer att samlas under rubriken #garanteratbraböcker på Legimus.

Läser MTM in alla litteraturstödda böcker?

Nej men de allra flesta. En del böcker fungerar inte som talböcker. T.ex. läser vi endast in ett fåtal biblderböcker och serier. En del böcker kan vara för smala för att vi ska kunna motivera en inläsning utan förslagsställare utifrån vårt anslag. Däremot går det alldeles utmärkt att lämna inläsningsförslag på de böcker  som ännu inte finns inlästa.

Hur marknadsförs de inlästa KUR-böckerna i så fall i Legimus?

#garanteratbraböcker som rubrik under Lästips på Legimus är på gång. Planer på att med jämna mellanrum lyfta dem på startsidan.

Går det att få någon affisch från MTM som hänger ihop med #garanteratbraböcker?

Vi finns med på #garanteratbraböckers informationsmaterial. Jag tar med mig frågan om det omvända, där talböckerna är huvudsaken och #garanteratbraböcker.

Är det okej att bränna talböcker åt deltagare t ex en läsegrupp utan att de registreras som låntagare i Legimus?

Talböcker får endast laddas ner, brännas och lånas ut till personer med en funktionsnedsättning som innebär att de har svårt att läsa tryckt text. Däremot behöver de inte ha egen inloggning till Legimus. Det är jättebra att i läsecirklar, vid bokprat och alla läsfrämjande insatser lyfta talböckerna så att alla kan delta på lika vilkor och känna sig inkluderade i aktiviteterna och samtalen.

Laddar...