Till navigation Till innehåll
23 september

Bokmässan 2022:23 september

Kom och möt Kulturrådet på Bokmässan i Göteborg, där vi är på plats med monter och seminarier! Vår monter hittas vid nummer C02:39 och i den har du möjlighet att träffa oss från Kulturrådet under hela Bokmässan.

Mer info om Bokmässan finns på deras webbplats: bokmassan.se

Seminarieprogram

12.00–12.20 Att stärka biblioteken för alla
Plats: Biblioteksscenen, D-hallen
Hur kan folkbibliotekens uppdrag främjas genom flerpartssamverkan på nationell och regional nivå, särskilt i mindre kommuner och glesbygd? Ett panelsamtal om Stärkta biblioteks betydelse för folkbiblioteken i hela landet. Kom och möt de medverkande i panelen i Kulturrådets monter direkt efter programmet.  Arrangör: Kulturrådet, KB och Kulturutveckling VGR.

Medverkande: 
Oskar Laurin, Kungliga biblioteket
Lotta Brilioth Biörnstad, Kulturrådet
Birgitta Markusson, Regionbibliotek Norrbotten
Moderator/samtalsledare: Lisa Olsson Dahlquist, Myndigheten för tillgängliga medier  

12.00–12.25 Fristäder – Norden tar täten
Plats: Yttrandefrihetsscenen
I Norden finns över 40 fristäder inom International Cities of Refuge Network, ICORN. Dessa städer, kommuner och regionens tar ställning för yttrandefrihet genom att ge residens åt hotade och förföljda kulturarbetare under två år.
Norden är fristadstätast i världen, men det ser lite olika ut i de nordiska länderna. Vad kan vi göra tillsammans för att ta tillvara det engagemang som finns, och inspirera varandra till nya satsningar.  Arrangör: Kulturrådet, ICORN

Medverkande:
Ola Kellgren, direktör för Nordisk kulturkontakt 2015-2022, Helsingfors
Benny Marcel, direktör Nordisk kulturfond, med sekretariat i Köpenhamn
Kajsa Ravin, generaldirektör Kulturrådet, Stockholm
Moderator: Helge Lunde, direktör ICORN, med huvudsäte i Norge 

13.00–13.30 Eva Lindström - årets ALMA-pristagare
Plats: scen J2 (storseminarium)
Eva Lindströms gåtfulla bildvärld är i ständig förvandling. Träd flyttar utomlands, hundar antar enorma proportioner och föremål försvinner för att plötsligt återkomma. Med snabb penselföring och förtätad kolorit skapar Eva Lindström en mångtydig dialog i text och bild. Gränsen är flytande mellan barn, vuxna och djur. Med djupt allvar och vild humor brottas de med de eviga frågorna: Vilka är vi? Vart är vi på väg? Vem har tagit våra mössor? Arrangör: ALMA, Kulturrådet.

Medverkande:
Eva Lindström intervjuas på scen av Elina Druker från ALMA-juryn och Josefine Sundström, journalist och författare.

14.30–15.15 Bibliotek och identitet
Plats: scen H1 (storseminarium)
I sin faktabok Boktjuvarna undersöker Anders Rydell hur nazisterna systematiskt försökte utplåna den judiska identiteten genom att ta kontroll över böckerna och konfiskera biblioteken. Joacim Hansson är professor i Biblioteks- och informationsvetenskap och arbetar med ett klassifikationshistoriskt projekt om judiska biblioteket. Utgångspunkten är att klassifikationssystemet inte bara fungerar som ett praktiskt verktyg i biblioteken, utan också speglar utvecklingen av den judiska kulturella identiteten. Möt dem i ett samtal om bibliotek, identitet och historia. Arrangör: Kulturrådet, Hillelförlaget.

Medverkande:
Anders Rydell, författare
Joacim Hansson, professor i Biblioteks- och informationsvetenskap
Moderator: Nina Solomin, författare och journalist

17.00–17.20 Spår av jiddischkeit: om hur ett biblioteks samlingar speglar en minoritets historia
Plats: Biblioteksscenen, D-hallen
Under 2020-2021 bedrevs forskningsprojektet Spår av jiddischkeit i Judiska bibliotekets historiska samlingar. Hör professor Lena Roos, Södertörns högskola, och Malin Norrby, förläggare vid Hillelförlaget och verksamhetsledare vid Judiska biblioteket, berätta om arbetet med projektet och om de spår av jiddischkeit som går att utläsa ur den. Bland annat får vi veta mer om tidiga vittnesbörd från Förintelsen, om kvinnors reading cultures, om den socialistiska bundiströrelsen och om olika sätt att transkribera språket. Arrangör: Kulturrådet, Hillelförlaget och Kulturutveckling VGR.

Medverkande:
Lena Roos, Södertörns högskola
Malin Norrby, förläggare och verksamhetsledare vid Judiska biblioteket.

Monterprogram

I vår monter, som du hittar på C02:39, kan du träffa medarbetare från Kulturrådet och flera gäster som vi bjudit in. 

10.00 Bokstart/Läs tillsammans!
Träffa Kulturrådets medarbetare Anna Hällgren som tillsammans med Skolverkets Tammi Gustafsson Nadel kan svara på allt du undrar om Bokstart och Läs tillsammans! - en högläsningssatsning framtaget ihop med Skolverket.

10.30 Läsrådet
Träffa representanter från läsrådet som berättar och svarar på frågor om sitt läsfrämjande uppdrag för barn och unga.

11.00 Barn på bibliotek under pandemin
Rapporten "Vad har ni saknat? Barn!" beskriver erfarenheter av att bedriva biblioteksverksamhet för barn och unga under en pandemi. Möt Amira Sofia Sandin och Emma Berge Kleber från Bibliotekshögskolan i Borås.

12.00 Nya läsambassadören
Träffa den nya läsambassadören, som precis fått sitt uppdrag från läsrådet.

12.30 Stärkta bibliotek
Oskar Laurin, KB, Lotta Brilioth Biörnstad, Kulturrådet och Birgitta Markusson, Regionbibliotek Norrbotten svarar på frågor om nationell och regional samverkan för att stärka folkbiblioteken.

13.00 Kreativa Europa
Träffa Tiago Prata, konsulthandläggare och Matilda Ekström, kommunikatör för Kreativa Europa Desk Sverige och ställ alla frågor du har om EU-programmets kulturstöd.

14.00 Den nordiska bokslukaren
Den nordiska bokslukaren skapar pedagogiskt stödmaterial till bilderböcker från alla nordiska länder, gratis och på alla nordiska språk. Möt experterna Ola Kellgren och Anna Hällgren.

14.30 Väck boken! inkl BoU-katalogen
Stilla din nyfikenhet kring satsningen Väck boken! och Kulturrådets årliga Barn- och ungdomsbokskatalog.

15.00 Idrott och läsning
Läsrörelsens samarbete med Bosön Idrottsfolkhögskola, där blivande idrottsledare haft skönlitterära läsecirklar. Medverkar gör Ann Boglind, universitetslektor Göteborgs universitet, Olle Nordberg, fil dr, universitetslektor Uppsala universitet, Marie Hammar, lärare Bosön Idrottsfolkhögskola, och Elisabet Reslegård, ordförande Läsrörelsen.

 

Laddar...