Till navigation Till innehåll

Nyheter 2020

Sökresultat

Visar resultat 1-123

Tomma stolsrader i konsertlokal.
11 januari 2021

Reglerna för att undvika spridning av covid-19 påverkar de verksamheter som söker bidrag hos Kulturrådet på olika sätt. Eftersom vi inte kan fatta beslut som strider mot reglerna löser vi situationen genom att hämta in den information som vi behöver från er som söker bidrag.

En ny utredning tillsätts.
22 december 2020

Kulturminister Amanda Lind presenterade på tisdagen regeringens beslut att tillsätta en utredning om kulturens återhämtning och utveckling efter coronapandemin.

Fortsatt satsning på bibliotek och läsning 2021. Foto: Susanne Kronholm.
Krisstöd kultur
21 december 2020

Nya krisstöd och fortsatt satsning på bibliotek och läsning är några av de uppdrag som Kulturrådet får av regeringen i regleringsbrevet för 2021.

Det tredje krisstödet fördelas till kulturen våren 2021.
Krisstöd kultur
18 december 2020

Kulturrådet har fått i uppdrag att under våren fördela ytterligare 550 miljoner i krisstöd till kulturen. 150 miljoner kronor ska gå till inställda och uppskjutna evenemang och 400 miljoner till särskilda behov inom kulturlivet.

Nytt pris till unga som skriver. Foto: Stefan Tell.
17 december 2020

Med det nya priset Unga skriver för unga hoppas Tensta konsthall och Astrid Lindgren Memorial Award kunna locka barn och ungdomar att skriva mer och skildra samtiden under pandemin.

Pop, metal och rock är uttryck som är väl representerade bland de beviljade bidragen.
Krisstöd kultur
17 december 2020

Kulturrådet har fördelat höstens sista krisstöd. 2 215 ansökningar om krisstöd för särskilda behov kom in till Kulturrådet. Två tredjedelar har beviljats.

Finska kulturföreningen i Sverige, Uusi Teatteri, har fått verksamhetsbidrag för 2021. Foto: Kai Kangassalo.
17 december 2020

Kunskapsöverföring från den äldre generationen till den yngre, det är ett tema när Kulturrådet fördelar 1,7 miljoner i projektbidrag till nationella minoriteters kultur. I ett projekt intervjuas barn till Förintelsens offer. I ett annat projekt förs samernas kolttradition vidare till nästa generation.

Littfest i Umeå har fått projektbidrag till fristadsprogrammet. Foto: Henrik Olofsson.
14 december 2020

Kulturhuset Stadsteatern, föreningen Littfest i Umeå och den nationella samordnaren för fristäderna, det är tre av fem mottagare som beviljas pengar när vi fördelar 1 490 000 kronor till fristadsprogrammet.

Köttinspektionen. Foto: Tove Salmgren.
11 december 2020

Kulturrådet fördelar verksamhetsbidrag till 30 utställningsarrangörer inom bildkonst, form och konsthantverk för 2021. Galleri Rostrum i Malmö och K.f. Backbeatbolaget i Sandviken är två exempel på helt nya mottagare av bidraget. Fördelningen av 14,3 miljoner är en ökning med 2,3 miljoner jämfört med förra året.

Fördelning produktionsstöd kulturtidskrifter 2021.
10 december 2020

82 kulturtidskrifter delar på 25 miljoner när produktionsstödet för 2021 fördelas. 50 av tidskrifterna får ett högre stöd än innevarande år. Digitala magasinet Dikko, om minoriteten romer och nationella minoriteter, tillhör nytillskotten.