Till navigation Till innehåll
En man dansar framför ett fönster.En man dansar framför ett fönster.En man dansar framför ett fönster.

Viktor Fröjds streetdans får verksamhetsbidrag. Foto: Gustav Ågerstrand.

Nya aktörer och nya regioner inom scenkonsten

Kulturrådet fördelar sammanlagt cirka 95 miljoner kronor i verksamhetsbidrag till fri scenkonst. Åtta aktörer får bidraget för första gången. Flera hör hemma i delar av landet där scenkonstaktörer med statligt verksamhetsstöd hittills saknats. Fördelningen medför också en ökad bredd av konstnärliga uttryck.

Viktor Fröjds verksamhet är den första inom streetdans som får verksamhetsbidrag av Kulturrådet. Basen finns i Skåne men verksamheten är av nationellt intresse genom dess nyproduktioner, repertoar och främjandeverksamhet.

– Vi uppmuntrar fler streetaktörer att söka bidrag hos Kulturrådet, säger Annette Taranto Fuller, handläggare på Kulturrådet.

En annan spännande nykomling inom dansområdet är Anna Öberg som verkar i gränslandet mellan den traditionella folkliga genren och samtida scenuttryck. Annas verksamhet möter publik på såväl hembygdsgårdar som större scener.

Förutom dessa aktörer kommer Below Zero (en ny cirkusaktör), Johanssons pelargoner (en verksamhet som har barn och unga i fokus) samt Dansplats Skog i Gävleborg (en ny dansplattform) att tilldelas verksamhetsbidrag för första gången.

Två teateraktörer från regioner som hittills saknat mottagare inom denna stödform får för första gången verksamhetsbidrag genom dagens beslut. Romateatern på Gotland och Undantaget i Jämtland är båda verksamheter med såväl stark lokal förankring som nationell relevans och ambitionsnivå. Verksamhetsbidrag kan ge en nödvändig skjuts till organisationer som har potential att stärka sin kapacitet som noder i geografiska områden där den publika tillgången till scenkonst är begränsad. 

– Behovet av regional spridning har vägt tungt i dagens beslut, säger Caroline von Hove, handläggare på Kulturrådet. Vi välkomnar de nya mottagarna av verksamhetsstöd och konstaterar att tolv län nu är med i bidragsomgången.

Andra nyheter är teatergrupperna Playhouse Teater i Stockholm och Angereds Teater i Göteborg. Playhouse presenterar nyskriven, anglosaxisk dramatik för en svensk publik på egen scen i centrala Stockholm. Angereds Teater i Göteborg har producerat scenkonst för barn, unga och deras vuxna sedan sent sjuttiotal. Verksamheten präglas av ett publiknära, ofta dokumentärt baserat, anslag med fokus på hög aktualitetsgrad för målgrupperna.

Läs mer 

Fria dansgrupper, verksamhetsbidrag 2022

Fria teatergrupper, verksamhetsbidrag 2022

Kontakt

Caroline von Hove

Handläggare för scenkonst

Agneta Olofsson

Laddar...