Till navigation Till innehåll
Bild för - KiA-2024-3000x1000-240305.pngBild för - KiA-2024-3000x1000-240305.pngBild för - KiA-2024-3000x1000-240305.png

Kultur i Almedalen äger rum 25–27 juni. Foto: Kultur i Almedalen/Tegel och hatt.

Kulturpolitiken fyller 50 år – vart är vi på väg?

Vi deltog i Kultur i Almedalen med ett samtal om att den svenska kulturpolitiken fyller 50 år. Det var 1974 som den kulturpolitiska utredningen ledde fram till bildandet av Kulturrådet och formulerandet av de kulturpolitiska målen. Längst ner på sidan kan du se samtalet.

De kulturpolitiska målen reviderades 2009 och gäller fortfarande. Målen har yttrandefriheten som grund och vill ge alla en möjlighet att delta kulturlivet. Vi tror att en stark och oberoende kultursektor är en förutsättning för en välfungerande demokrati.

Vi bjuder in till ett samtal om vad som hänt inom kulturpolitiken under dessa 50 år. Vilka är de viktigaste kulturpolitiska reformerna? Vilka är de mest aktuella kulturpolitiska frågorna idag? Vad ser vi som de avgörande framtidsfrågorna för kulturen? Hur blir alla delaktiga i kulturlivet?

Paneldeltagare: Roger Blomgren, professor, Högskolan i Borås, Jan Scherman, debattör, författare och tv-producent, Helene Larsson Pousette, senior rådgivare och curator samt fd. kulturråd i Washington och Belgrad, tillsammans med Magdalena Malm, generalsekreterare Bildkonst Sverige, som även medverkade i återstartsutredningen efter pandemin. Moderator: Kajsa Ravin.

Samtalet ägde rum tisdagen 25 juni kl. 9.15-10.00, på Länsteatern i Visby.

Kulturrådet deltar i fler samtal

Vår generaldirektör Kajsa Ravin medverkar även i dessa programpunkter.

Musikalisk mångfald, breddat deltagande och breddad publik
När: onsdag 26 juni kl. 15.00-15.45
Var: Länsteatern

Vad betyder mångfaldsbegreppet inom musiken och hur arbetar man med det i praktiken? Kulturrådets generaldirektör Kajsa Ravin deltar i ett samtal med bland annat Henrik Lillsjö, VD och konstnärlig ledare för Uppsala Konsert & Kongress och Osiel Ibáñez, VD för Musikalliansen.

Hur mycket kan folkbiblioteken blöda?
När: torsdag 27 juni kl. 9.45-10.15
Var: Cramérgatan 5, Almedalsbiblioteket, "Barnavdelningen"

I åtta av tio kommuner har folkbiblioteken mindre budgetar 2024 än 2023. Hur mycket är det möjligt att skära innan kommunerna börjar bryta mot bibliotekslagen? Thord Eriksson, Biblioteksbladet, modererar ett samtal med bland annat Kulturrådets generaldirektör Kajsa Ravin.

Läs mer

Se samtalet

Kultur i Almedalens program

 

Laddar...