Till navigation Till innehåll
Ett gäng ungdomar från Musikugglans KulturCrew Karlskrona tittar in i kameran, de bär alla kulturskolans egna t-shirt, svart med vit text "kulturcrew".Ett gäng ungdomar från Musikugglans KulturCrew Karlskrona tittar in i kameran, de bär alla kulturskolans egna t-shirt, svart med vit text "kulturcrew".Ett gäng ungdomar från Musikugglans KulturCrew Karlskrona tittar in i kameran, de bär alla kulturskolans egna t-shirt, svart med vit text "kulturcrew".

Foto: Ingela Gånedahl.

KulturCrew ökar delaktigheten

Allt fler kommuner och regioner hoppar på modellen som kallas KulturCrew. Ett arbetssätt som stärker ungas delaktighet och inflytande. Först ut i landet var Skåne där UNGA Musik i Syd, Riksteatern Skåne och 6 kommuner med bidrag från Region Skåne visade vägen. Idag finns ett nationellt nätverk där 14 regioner jobbar med KulturCrew.

Karin Holmström är regional samordnare för KulturCrew i Skåne. Hon berättar att KulturCrew handlar om hur man konkret kan jobba med barns och ungas delaktighet och inflytande men också hur man samtidigt kan lära ut praktisk kunskap om kulturarbete och hur man arrangerar projekt. Tillsammans med en handledare utbildas de unga deltagarna i presentationsteknik, marknadsföring, scenteknik och teamarbete.

– Att lära sig presentera och arrangera är väldigt hands on. Det handlar ju om att samarbeta, att bli ett team, att alla har olika roller i teamet och att alla roller är viktiga.

Modellen är hämtad från Danmark

– Vi ligger ju nära vårt kära grannland och brukar åka över på deras utbudsdagar. Plötsligt blev vi bemötta av ungdomar som hälsade oss välkomna och presenterade dagen. Vi blev nyfikna och tänkte att det där borde vi också prova, säger Karin.

Det startade med ett pilotprojekt 2016. Regionen gick in med pengar tillsammans med Riksteatern Skåne, UNGA Musik i Syd och sex kommuner i Skåne. Man samlade kommunernas kultursamordnare för att diskutera på vilket sätt regionen kunde stötta kommunerna. Två aktuella frågor dök upp: Hur engagerar vi barn och unga som är äldre än 10 år? Hur hittar vi relevanta kulturupplevelser för den målgruppen?

En modell som KulturCrew besvarar båda frågorna, menar Karin. I ett kulturcrew ingår 5-15 barn tillsammans med en handledare. Kulturcrewet både arrangerar och är med och bestämmer vad som ska arrangeras för barn och unga både under skoltid och på fritiden.

En nyckelperson i teamet är handledaren. Det kan vara en lärare eller fritidspedagog, en person man vet kommer skapa ett bra samarbetsklimat i gruppen så alla vågar säga vad de tycker.

I en team-uppstart finns Karin eller någon av hennes kollegor med. Crewet får en heldagsutbildning där man bland annat går igenom fem viktiga R, berättar Karin: Relationer, riktning, roller, ramar och regler.

Vilka svårigheter bör man vara beredd på om man vill starta ett kulturcrew?

– I skolan kan det ibland vara svårt att ge personalen tillräckligt med tid att jobba. Kultur kanske inte ligger högst upp på skolans lista. Det är viktigt att rektorn visar sin goda vilja.

Men Karin berättar att har man väl lyckats få ett KulturCrew på plats går allt lättare. På de skolor där KulturCrew är etablerat är det aldrig problem för lärarna att rekrytera nya elever:

– Ibland kan det ju vara knöligt att rekrytera unga, svårt att förklara vad KulturCrew handlar om. Men KulturCrew är väldigt hands on och när eleverna upptäcker vad det handlar om tycker de det är kul. Med sin snygga T-shirt får de också en slags identitet, en viktig roll i skolan.

Regionen finns med på skolornas uppstartsmöten, där Karin och hennes kollegor berättar om modellen. Kommunerna utser handledare och regionen finns med när teamet startar upp, stöttar med material och utbildning. Därefter har regionen i första hand kontakt med teamets handledare.

Region Skåne har tre personer som på halvtid jobbar med KulturCrew. Intresset från andra regionala kultursamordnare i landet är stort, berättar Karin. Idag ingår 14 regioner i det nationella nätverk som jobbar med modellen. Intresset för ungas delaktighet har ökat i samband med att Barnkonventionen blev lag. I höstas utbildade sig samordnarna i Skåne till barnrättstrateger med fokus kultur. På webbplatsen Kulturcrew.se delar man kunskap och erfarenheter. Där finns också handfasta råd för kommuner och regioner som vill pröva modellen.

– Vi har inget uttalat uppdrag att driva ett nationellt nätverk, och ännu inte resurser så det räcker, men det ger så mycket energi när man möter unga och ser deras engagemang. Kulturcrew är något vi vill fortsätta sprida. Vi hoppas på fortsatt finansiering för att kunna vara en resurs för alla som är igång och även de som vill starta, säger Karin Holmström.

Karins tips till kommuner som vill komma i gång med KulturCrew:

  • Att jobba med ung delaktighet tar tid och är en lärandeprocess för både barn, unga och vuxna som startar KulturCrew. Låt det ta sin tid och förankra noga med chefer, rektorer och alla kollegor.
  • Lär er om var och hur de unga kommunicerar för att rekrytera på rätt ställen och sedan kunna hålla kontakt med dem. KulturCrew bygger på trygga relationer och sammanhang. Ha gärna två handledare.
  • Ha kul! Att skapa och uppleva kultur tillsammans ger mervärde och bidrar till lustfyllt lärande. KulturCrew bygger framtidens kulturliv!

Läs mer 

KulturCrews webbpplats

Vill du starta ett KulturCrew?

Laddar...