Till navigation Till innehåll
Personer som lyssnar på en lärare och tittar på en stor skärm.Personer som lyssnar på en lärare och tittar på en stor skärm.Personer som lyssnar på en lärare och tittar på en stor skärm.

Högläsare hämtar inspiration. Foto: Malin Edlund.

Läslust och delaktighet på egna villkor

Under parollen ”Läsning som friskvård” har biblioteket i Heby satsat på att nå äldre och personer med funktionsnedsättning för att sprida läsglädje och skapa delaktighet.

Bidraget Stärkta bibliotek söktes för:

Biblioteket i Heby sökte bidraget för att satsa på läsning som friskvård, med fokus på att nå fler äldre och personer med funktionsnedsättning genom olika former av samarbeten. Satsningen startade 2018 och pågår fortfarande. I Heby kommun, som ligger i Uppsala län, bor cirka 13 600 invånare.

Så användes bidraget:

Biblioteket anställde två personer för att arbeta med satsningen i projektform. För att nå sina målgrupper byggde de upp ett kontaktnät med vårdboenden, hemtjänst, mötesplatser för seniorer och personer med funktionsnedsättning som inte hade någon kommunal omsorg.

Två leende kvinnor i guldhattar.– Storstilsböcker, talböcker och taltidning kan ge en människa som inte kunnat läsa på länge känslan av delaktighet tillbaka. För en nyanländ person kan lättlästa böcker vara vägen till läsning, och för den som har haft stroke kan lättläst vara att få läsningen tillbaka. Att berätta om allt detta är ett viktigt jobb. Vi tror nog ofta att alla vet om allt som finns på biblioteket, men så är det inte. Vi måste ut och berätta, säger Gabriella Friberg Westin och Malin Edlund på Heby bibliotek.

Att volontärer läser högt på äldreboenden och samling kring metoden shared reading på träffar för daglediga är uppskattade aktiviteter som startats. Biblioteket har även tillsammans med hemtjänsten gjort hembesök för att demonstrera uppläsningssystemet Daisy och erbjuda bokleveranser till dem som inte själva kan ta sig till biblioteket. Samarbete med regionbiblioteket i Uppsala och med Myndigheten för tillgängliga medier har också inletts.

Bilden i texten: Malin Edlund och Gabriella Friberg Westin sprider läsglädje med guldhattarna på. Foto: Malin Edlund.

Läs mer

Bidraget Stärkta bibliotek

Laddar...