Till navigation Till innehåll
Person skriver i anteckningsblock. Foto: Andreas Varas, SVTPerson skriver i anteckningsblock. Foto: Andreas Varas, SVTPerson skriver i anteckningsblock. Foto: Andreas Varas, SVT

”Skriv rom tills dina fingrar blöder!" /Bagir Kwiek. Foto: Andreas Varas, SVT.

Det skrivna ordet bygger broar mellan människor

Det är fortfarande ovanligt att romer själva får möjlighet att berätta sin egen historia och det vill Författarcentrum Väst vara med och förändra.

Text: Hedvig van Berlekom, projektledare på Författarcentrum Väst.

Första gången jag träffade Georgeta satt hon utanför en matbutik på ett torg i Göteborg. Där hade hon suttit sju dagar i veckan i närmare två år. Hon och hennes familj bodde ute i skogen, en period utan tak, men senare i tält. Ett par år senare besökte Georgeta och jag tillsammans med en tolk tre gymnasieskolor, en folkhögskola och ett bibliotek i Göteborg, där hon berättade om livet som hemlös i Sverige om sin kamp för ett bättre liv i Rumänien för sina barn och barnbarn. 

Det är fortfarande ovanligt att romer själva får möjlighet att berätta sin egen historia och det vill Författarcentrum Väst vara med och förändra. Vi tror att individuella romska berättelser är ett kraftfullt verktyg för att möta antiziganism och de stereotypa föreställningar som finns om romer. Under 2014–2016 genomförde vi ett större romskt-svenskt samarbete kring romskt berättande. Tillsammans med romska aktörer i Västra Götaland formades då antologin Den ohörda historien. I ett efterföljande projekt fick alla medverkande chansen att besöka gymnasieskolor och/eller bibliotek i Västra Götaland.

Georgeta var en av dem. Eftersom hon inte kan läsa eller skriva så arbetade vi med muntligt berättande som skrevs ned och sedan översattes till svenska. Andra medverkande fick möjlighet att utveckla sitt skönlitterära skrivande med en skrivcoach i grupp och individuellt.

Vi ville skapa ett tryggt sammanhang där det blev möjligt att våga tränga in i sin egen historia, skriva om den och dela med sig av den. Att arbeta med texter och berättelser på olika sätt bedömde vi som mycket viktigt för att så många röster som möjligt skulle bli hörda. Ute på skolorna var tystnaden i klassrummen under antologiförfattarnas besök talande, liksom elevernas engagemang och vilja att ställa frågor och få veta mer. Jag är övertygad om att de här mötena gav eleverna och publiken insikter och nya perspektiv om hur romers situation kan se ut i Sverige och att upplevelsen var en helt annan än när, som fallet ofta är, majoritetsbefolkningen berättar om minoriteten. 

Stefan Eklund ringar fint in just det vi ville med boken i en recension i GP: 

”(…)en viktig motvikt mot de generaliseringar och fördomar som vinner allt mer mark i vårt samhälle idag.  

Skriv tills fingrarna blöder 

Nu vill vi på Författarcentrum Väst ge plats för fler berättelser, både från Västra Götaland och andra regioner. Därför planerar vi för ett nytt projekt, tillsammans med den ideella romska intresseorganisationen SIRF och Bagir Kwiek. Tanken är att bland annat samarbeta med romer ur den yngre generationen som vill skriva om sina äldre släktingars liv. Detta är särskilt viktigt eftersom det i den romska kulturen finns en lång tradition av muntligt berättande, medan det finns mycket lite nedskrivet. Berättelserna måste leva vidare till nästa generation. För att skapa nyanserade bilder med djup och bredd vill vi att texter som också berättar om det positiva i den romska kulturen ska få plats. 

Jag tror på litteraturens möjligheter. Att den kan hjälpa oss till en öppnare, tolerantare och friare värld och jag ser fram emot att vara med och bygga fler broar mellan romer och majoritetssamhället. Med projektet vill vi bidra till att bryta fördomar och öka kunskap, vilket i sin tur hjälper till att stärka romers ställning och inkludering i samhället. Tillsammans skapar vi länkar mellan våra olika kulturer och mellan det förflutna, nuet och framtiden. Det berikar våra olika världar och stärker gemenskapen.

Jag vill avsluta med ett citat som jag har läst många gånger i olika sammanhang och som ringar in kärnan i vårt samarbete och arbetet med romskt berättande och litteratur: 

”Skriv rom tills dina fingrar blöder! Skriv om vårt folk. Skriv ner din historia. Utan en nedtecknad historia kommer vi inte ha något att lämna över till våra barn och barnbarn. Vår framtid hänger på det skrivna ordet.”
Bagir Kwiek 

Om Författarcentrum västs projekt

Författarcentrum Väst har hittills drivit två projekt i samarbete med romska aktörer i Västra Götaland och med utgångspunkt i berättande och skrivande: Romska berättelser (2014-2016) och Romer – kunskap, möten, läsande och berättande (2018-19). Projekten stöttades av Västra Götalandsregionen, Göteborgs Stad och Kulturrådet.

Den ohörda historien: romska och resandeberättelser, antologi 2016

Författare: Rade Simonovic, Bennie Åkerfeldt, Georgeta Baicu, Adela Jedu
Kurt Magnusson, Bagir Kwiek, Celina Adamsson, Ajten Berlafa, Alex Skoglund Adamsson, Robert Simonovic. Redaktörer: Malin Lindroth och Hedvig van Berlekom.

Läs mer

Romska läsambassadörens dröm blev sann

"Tillsammans kan vi göra allt"

Om romska läsambassader

Reflektioner kring romska läsambassader på folkbibliotek

Sagostunder som sprider glädje hos både barn och vuxna

Laddar...