Till navigation Till innehåll
Bild för - 1webb_19A1106.jpgBild för - 1webb_19A1106.jpgBild för - 1webb_19A1106.jpg

Samarbeten mellan flera konstområden blir allt vanligare i projekten. Foto: Susanne Kronholm.

Flest skolor satsar på teater, litteratur och musik

I genomsnitt söker huvudmännen pengar för att genomföra projekt inom 6 olika kulturformer av de 12 möjliga som anges i ansökan.

Tabellen visar andel planerade kulturformer i ansökningarna.

Teater, litteratur och musik toppar

De vanligaste kulturuttrycken i år är teater, litteratur och musik. Många spännande och kreativa projekt planeras för elever tillsammans med kulturaktörer under det kommande läsåret.

Tvärkonstnärliga samarbeten allt vanligare inom Skapande skola

I Ale kommun ska elever i åk 2 få arbeta med skuggspelsteater. Eleverna skapar egna figurer och får sedan experimentera med olika sätt att ge dem liv och hur de rent dramaturgiskt kan berätta en historia med sina figurer. Eleverna skriver manus och konstruerar scenlösningar och spelar upp sina föreställningar för varandra. Skaparlust och inlärning stärks genom att det är ett uttryckssätt få barn upplevt tidigare. Eftersom eleverna agerar bakom en skärm, i stället för på en scen, blir det enkelt också för de blygare eleverna att berätta sin historia. Alla ingjuts mod att genomföra sina idéer och våga pröva nya arbetssätt och uttryckssätt.

Eleverna på Backaskolan i Malmö ska skapa en ljudberättelse på Alnarpsstranden. Där eleverna får skapa en parallell fiktiv värld till platsen och får skriva berättelser tillsammans med en författare. Därefter ljudillustreras berättelserna som ska gå att ta del av via QR-koder.

I Knivsta kommun kommer elever i åk 7 få möjlighet att sätta upp en opera. Baserat på operan Trollflöjten framför Operagruppen tillsammans med eleverna en storslagen föreställning på Centrum för Idrott och Kultur i Knivsta. Inför föreställningen får eleverna under olika workshops prova på roller som regiassistenter, kör, solister, musiker, scenografiassistenter, rekvisitörer, kostymdesigner med mera.

Särskild satsning på särskolan

Kulturrådet har i uppdrag att alla ska kunna ta del av och utöva kultur oavsett funktionsförmåga. Som ett led i detta uppdrag har Kulturrådet i årets ansökningsomgång prioriterat de huvudmän som i sina ansökningar har en särskild satsning på elever i särskola och som beskriver och planerar specifika projekt utifrån elevernas egna förutsättningar.

Här kommer några exempel på ett flertal fina projekt för särskoleelever som vi sett i år.

Uppsala kommun planerar en särskild satsning på särskolan och elever med NPF-diagnoser. Tillsammans med Kollaborativet och projektet ”Lilla Spiralen” som är särskilt anpassat för träningsskolor. Fokus ligger på sinnligt språkande uttryck, interaktion och medskapande.

Nära samarbete i sinnligt språkrum

I Kristinehamns kommun ska särskoleeleverna få skapa sina egna cirkusnummer till en alldeles egen cirkusshow. I projektet får varje enskild elev stå i fokus och de ges både tid och plats. Oavsett fysiska eller psykiska funktionsnedsättningar kan alla vara med på dessa workshops.