Till navigation Till innehåll
Dans tillsammans med barn och vuxna. Foto: Susanne Kronholm.Dans tillsammans med barn och vuxna. Foto: Susanne Kronholm.Dans tillsammans med barn och vuxna. Foto: Susanne Kronholm.

Många spännande och kreativa projekt planeras för elever tillsammans med kulturaktörer under det kommande läsåret. Foto: Susanne Kronholm

Beslut och fördelning av Skapande skola-bidraget läsåret 2023/2024

196 903 012 kr fördelas till Skapande skola-projekt fördelat på 423 ansökningar. Antal ärenden som beretts i år är 425. Det sökta beloppet är 323 233 846 kr.

För femtonde året fördelar vi bidrag till landets kommunala och fristående skolor via deras skolhuvudmän. Pengarna är väl spridda geografiskt i samtliga län över landet. Projekten i ansökningarna omfattar 845 540 elever.

Beviljningsgraden i år är rekordhög. 99,6% av ansökningarna har beviljats. I antal ansökningar är det 423 bifall av 425.

Ansökningsomgången i siffror

  • 425 beredda ansökningar
  • 845 540 deltagande elever
  • 323 233 846 kr i sökt bidrag
  • 196 903 012 kr fördelat bidrag
  • Belopp att fördela utgör ca 61 procent av sökt belopp

Bedömningsgrunder och prioriteringar

Samtliga ansökningar som uppfyller bidragets grundläggande krav fördelas bidrag utifrån de kvantitativa uppgifter som de sökande har angett.

Vid detta fördelningstillfälle har Kulturrådet fått in ett stort antal ansökningar som i hög grad överensstämmer med bidragets ändamål och övriga krav i förordningen. Det sammanlagda sökta beloppet motsvarar dock en betydligt högre summa än vad som finns tillgänglig att fördela.

Utifrån tillgängliga medel har Kulturrådet i fördelningsmodellen därför prioriterat:

  • ansökningar som har elever i anpassad grundskola och särskilda utbildningsformer
  • huvudmän i glesa och mycket glesa landsbygdskommuner

För att säkerställa att små huvudmän kan genomföra satsningar på liknande villkor som större huvudmän viktas stödets storlek utifrån antal deltagande elever. 

Läs mer

Ta del av fördelningen här

Kontakt

Josefine Alm

Handläggare

Lykke Pörtfors

Handläggare

Laddar...

+ + +