Till navigation Till innehåll
""""""

Under hösten besökte vi ett flertal kulturskolor i landet. Foto: Susanne Kronholm

Erfarenheter från höstens Skapande skola-turné

Under hösten 2022 besökte Skapande skola-handläggarna Lykke Pörtfors och Josefine Alm ett stort antal platser i landet. Det var en lärorik resa. Här berättar Lykke mer om turnén.

Varför gav ni er ut på turné?

– Vi ville träffa våra sökande ute i landet och ha direkt dialog där vi både svarar på frågor kring bidraget men främst med syfte att tillsammans identifiera utmaningar och hitta lösningar. Det är både stärkande och konstruktivt för alla. För att ett komplext bidrag som Skapande skola ska fungera behövs kommunikation på alla plan och samverkan mellan alla involverade.

Lykke Pörtfors, Handläggare på Skapande skola. Fotograf: Susanne Kronholm.

Hur fick ni till mötena?

– Till stor del har det varit regionerna som tagit initiativet och bjudit in oss som en del i ett större sammanhang, arrangerat av dem, ofta i samband med tex utbudsdagar. Då har de samlat alla Skapande skola samordnare ute i kommunerna och friskolorna för att ses tillsammans med kulturarbetare i regionen. Ofta har regionen också ordnat en workshop innan för att prata ihop sig kring gemensamma frågor och tagit ett helhetsgrepp kring kultur för barn och unga.

Och hur gick mötena? Blev det som du tänkt?

– Ja, det har varit mycket välplanerade möten och helt enkelt fantastiskt och konstruktivt att föra dialog i ett större sammanhang för att få syn på hur vi kan samverka på bästa sätt kring en gemensam fråga. Det som blivit så tydligt för oss genom åren är att en sådan här plattform med flernivåsamverkan behövs för att kunna uppfylla de behov som finns.

Ni hade också andra möten?

– Ja, Vi hade mindre dialogmöten både digitalt och på plats med skolhuvudmän i det fall det fanns behov för stöttning och dialog kring specifika frågor. Då var det antingen vi eller kommunerna som tog initiativet.

Det låter som ni vill börja jobba mer coachande?

– Ja, det nya Skapande skola bygger ju på mer tillit mellan Kulturrådet och sökande. Vi vill att våra kontaktpersoner ska känna sig stärkta, kunniga, kompetenta och stolta över det viktiga arbete de gör för att samordna bidraget så att det når fram på rätt sätt. Vi vill möjliggöra att de äger sitt eget arbete! Därför behöver vi också föra dialog och kommunikation på nya sätt. Vårt mål är helt enkelt att det ska vara lätt att göra rätt!

Innebär coachningen mer jobb för kontaktpersonerna?

– Nej, tvärtom. Vi hoppas att de känner att vi finns här för dem! Vi vill bli mer tillgängliga och skapa plattformar för dialog, diskussion och samverkan ute i landet.

Laddar...