Till navigation Till innehåll
En grupp människor står bakom en stor rund ring. I ringen växer det gult gräs, runt ringen löper ett rep. Gräset i ringen verkar torrt men runt ringen finns det vatten, bakom människorna skymtas också maskiner och ett hav.En grupp människor står bakom en stor rund ring. I ringen växer det gult gräs, runt ringen löper ett rep. Gräset i ringen verkar torrt men runt ringen finns det vatten, bakom människorna skymtas också maskiner och ett hav.En grupp människor står bakom en stor rund ring. I ringen växer det gult gräs, runt ringen löper ett rep. Gräset i ringen verkar torrt men runt ringen finns det vatten, bakom människorna skymtas också maskiner och ett hav.

Seed change, 2019 – konstnärlig intervention i gamla skeppsvarvet i Gdansk av Mary Conroy, Limerick, Irland. Foto: Dabrowska, NCK Gdansk

Vatten länk mellan då och nu

I projektet Memory of Water har organisationer i sex europeiska städer med anknytning till vatten undersökt hur konstnärer kan påverka framtida kulturplanering i sina hemstäder med särskilt fokus på bevarandet av det postindustriella kulturarvet.

Här berättar projektledaren Iwona Preis, VD på Intercult om erfarenheter och resultat från projektet som pågått från juli 2018 till januari 2021. 

Berätta om projektet!

– Postindustriella miljöer vid vatten är attraktiva för byggföretag och i hela Europa gör man stadsplaner där dessa miljöer försvinner till gagn för moderna bostadsområden. Att bevara är dyrt. Men på många platser anser civilsamhället att det är värt en ansträngning att bevara vårt postindustriella kulturarv som kan tyckas vara relativt ungt men som ändå innehåller minnen från en tid då europeiska städer, växte, drog till sig en inflyttning och där många av dagens invånare har en historia att berätta.

Under nästan tre år, mellan juli 2018-januari 2021, arbetade 6 konstnärer tillsammans med stads- och  kulturplanerare, politiker och engagerade kulturorganisationer för att skapa inkluderande evenemang och konstnärliga interventioner i de havsnära städerna Levadia, Gdańsk, Govan, Limerick och Stockholm. Med finansiering från Svenska Institutet, anslöts även under 2019-2020 städerna Batumi i Georgien och Mariupol i Ukraina för att skapa en bro mellan samma utmaningar i Östersjöregionen, Svarta havet och Europa med fler deltagande konstnärer i Batumi och Stockholm.

I projektet har konstnärsledda aktiviteter genomförts i de deltagande städerna. Vi arrangerade residensprogram i Levadia, Govan och Gdansk, som bland annat resulterat i publika evenemang och en dialog med lokala konstnärer, boende, beslutsfattare och civilsamhället. Konstnärer har delat erfarenheter och utvecklat kompetens medan man utforskat vår hotade och ofta redan bortglömda historia.

Då pandemin utbröt blev förutsättningarna förändrade, men partnerskapet lyckades helvända projektet och de fysiska mobiliteterna till konstnärliga produktioner som planerades internationellt och digitalt men genomfördes lokalt, till webinarier, Facebook-streamade evenemang, digitala möten och konstnärssamtal.

Resultaten blev förutom de mycket viktiga konstnärliga interventionerna, möten och workshops som genomfördes på plats i Gdansk, Levadia, Govan och Stockholm, även en digital utställning via en onlineplattform och hela 16 dokumentärer filmade av den svenske filmaren Jonas Myrstrand.

Efter den radikala förändringen av arbetsplanen genomförde vi också 14 webinarier där varje deltagande stad och partner delat med sig av lärdomar och erfarenheter av arbetet kring hur konstnärer kan sätta strålkastarljuset på vårt hotade postindustriella kulturarv och vikten av dess bevarande för vår framtida historia. Kanske viktigast av allt så skapades nya nätverk mellan kulturaktörer i Europa.

Hela programmet med ett trettiotal sammankopplade aktiviteter utvecklades med de tre prioriteringarna för Kreativa Europas samarbetsprojekt i fokus; Publikutveckling, kapacitetsuppbyggnad och gränsöverskridande rörlighet för konstnärer.

Hur fick ni idén om att samarbeta i projektet?

– Kontakten med inspirerande kulturarvsmiljöer som Lindholmens varv i Göteborg via filmaren Jonas Myrstrand, vandringar i Frihamnen och Tegelvikshamnen i Stockholm, som är en vattenstad i radikal förvandling, gav upphov till nya tankar och idéer om projektets tematiska område.

Ursprunget till projektet finns också i Intercults mångåriga arbete med kulturprojekt i stadsmiljöer i Europa, både i södra Europa och i Östersjöregionen och det omfattande nätverket av aktörer i olika länder som vi idag, med digitaliseringens inträde i våra arbetsrum, arbetar med näst intill dagligen. Det är inte bara Kreativa Europa utan vi arbetar även med Europa Direct, Erasmus + och gränsöverskridande i Horisont 2020.

Intercult har i tidigare Kreativa Europa-projektet Seas samarbetat med Baltic Sea Cultural Center, en organisation som aktivt arbetar för bevarandet av det nedlagda skeppsvarvet i Gdansk. Tillsammans har vi i många år varit drivande i plattformen River//Cities, med partners från Italien, Österrike, Scotland, Irland, Belgien. Genom dessa kontakter inleddes ett nytt samarbete i september 2017 i Gdansk med inbjudna organisationer från Polen, Sverige, Scotland, Irland och Belgien kring temat postindustriellt kulturarv. Detta blev starten för Memory of water som blev beviljat som ett Kreativa Europa samarbetsprojekt i juli 2018.

Vad var er roll i projektet?

– Intercult hade rollen som koordinator för Memory of Water. Genom vår långa erfarenhet av att leda och driva internationella kulturprojekt och vara en främjande aktör för europeiska samarbeten hade vi redan kontakter med några av de deltagande organisationerna och det ledde till att Intercult tog initiativet till projektet.

Under projekttiden hade Intercult också ansvar för att filma och dokumentera alla konstnärliga interventioner, något som den medverkande filmkonstnären Jonas Myrstrand genomförde. Jonas är filmskapare och har mellan 2018-2020 genom sina filmer både fångat de andra deltagande konstnärernas arbete och själv skapat filmatiserade minnen av resan genom städer där civilsamhället på ett aktivt sätt arbetar med att bevara det postindustriella arvet.

Vad har det gett er av att vara med i samarbetet?

– Projektets långsiktiga mål har varit att skapa ett nytt nätverk för samarbete mellan kulturorganisationer, konstnärer och lokala beslutsfattare för att bli mer politiskt inblandade i planering av nya områden, framförallt i havsnära städer. De erfarenheter vi fått av projektet har hjälpt oss att hitta en metodik för hur vi med konstnärers hjälp kan påverka beslutsfattare att bevara våra postindustriella arv och använda platserna för att skapa attraktiva miljöer som människor vill bo i och besöka.

Konstnärliga interventioner är en kraftfull metod för att skapa argument om behovet av att bygga levande samhällen som respekterar ekosystem, arv och minnen och även stärker den lokala ekonomin.

Ett annat viktigt resultat av vår medverkan i projektet har varit de relationer som byggts mellan de deltagande organisationerna där vi kunnat utbyta erfarenheter och skaffat gemensam kunskap om hur man bygger opinion och skapar engagemang bland beslutsfattare och allmänhet för att bevara kulturarvsmiljöer i hela Europa. Vi har använt oss av metoden City Labs, arrangerade lokala såväl som internationella sammankomster, fysiskt och digitalt.

En annan viktig erfarenhet var förstås att hantera övergången till digitala aktiviteter och möten då pandemin satte stopp för både konstnärsresidens och resande för möten, liksom publika aktiviteter. Men, vi lyckades hantera även detta och lärde oss nya sätt att skapa, samarbeta och möta en publik.

Nu när projektet är avslutat, vad händer nu? Kommer det att bli någon fortsättning av samarbetet?

– Projektet avslutades i januari men vi hoppas att Memory of Water bara är en början på nästa steg i det europeiska och utomeuropeiska samarbetet.

Genom de relationer som skapats mellan parterna i projektet har nya idéer vuxit om projekt där konstnärer har en ledande roll i att skapa opinion och förmedla berättelser om de platser som brottas med frågor om markägande, homogenisering och gentrifiering.

Har du några tips till andra om vill söka inom Kreativa Europa ?

– Ett projekt inom Kreativa Europa ger en unik möjlighet till att få delta i ett internationellt kultursamarbete och få bygga nätverk med organisationer och institutioner i andra länder. Några tips jag kan ge är att lägga ner mycket tid på att lära känna de organisationer som man ska samarbeta med då förutsättningarna och kulturen kan vara väldigt olika. Gör en noggrann planering för hur ni ska genomföra de olika aktiviteterna och lägg extra mycket fokus på den interna kommunikationen i projektet! Tydlighet är viktigt för att undvika missförstånd längre fram i projektet.

Men gör det, skapa en arbetsgrupp och sök - mervärdet av det internationella kultursamarbetet från ögonblicket då projektet blir godkänt överväger allt arbete nedlagt på en ansökan.

Mer om projektet:

Projektets längd: 30 månader  
Typ av EU-stöd: Kreativa Europa – samarbetsprojekt
Övergripande mål: Publikutveckling, kapacitetsuppbyggnad och gränsöverskridande rörlighet

Medverkande:
Stad Ostend , Belgien.
Staden Levadia,Grekland
Baltic Sea Cultural Center, Gdansk, Polen
Fablevision, Govan, Skotland
Ormston House, Limerick, Irland
Intercult, Stockholm, Sverige

Projektledare: Iwona Preis, VD, Intercult

Läs mer

Memory of water

Presentation och filmer om Memory of Water

Laddar...