Till navigation Till innehåll
Flera människor står i ett rum, ett grönt projektorljus fyller halva rummet och rummets ena vägg. Flera människor står i ett rum, ett grönt projektorljus fyller halva rummet och rummets ena vägg. Flera människor står i ett rum, ett grönt projektorljus fyller halva rummet och rummets ena vägg.

Future City Lab var ett av delprojekten i People's Smart Scupture. Foto: Michael Johansson.

Kärnan i projektet är delaktighet

Projektet inspirerar människor att reflektera kring sina livsmiljöer och det omgivande samhällets roll i Europas framtid.

People’s Smart Sculpture är ett europeiskt samarbetsprojekt som fått stöd av Kreativa Europa. De senaste åren har Michael Johansson, konstnärlig lektor i digitala medier på Högskolan i Kristianstad arbetat med projketet. Här berättar han mer och ger tips på viktiga saker att tänka på för dig som planerar att söka stöd.

Hur fick ni idén om att samarbeta i projektet?

Redan min första dag på jobbet som konstnärlig lektor fick jag frågan om att åka till Tyskland för att delta i en workshop kring frågor som rörde delaktighet och offentlig konst. Det fanns ett EU-projekt sedan tidigare som fokuserade på de här frågorna och där var Kristianstad med på ett hörn. Vi fortsatte att träffa de andra organisationerna under tre år – så lång tid tog det att få en ansökan på plats! M2C (Institute for Applied Media Technologies and Culture i Bremen) är projektledare och de hade viss finansiering, bland annat från regionalt håll, som de använde för att vi i nätverket skulle kunna mötas regelbundet. Om man ska samarbeta i ett projekt under fyra år så måste man känna varandra ordentligt!

Hur gick ansökningsprocessen till? Vad lärde ni er?

När vi ansökte första gången 2013 – efter att ha träffats och arbetat på ansökan i två år – fick vi först nej. Då skiftade vi fokus lite grann – bland annat ändrade vi bland vilka partners vi skulle ta med – och i februari 2014 sökte vi igen. I september samma år fick vi positivt besked. Vi satte igång med projektet i oktober, direkt efter beskedet. 

Under hela processen jobbade vi långsamt och noggrant och lärde känna varandra ordentligt. Vi var fast övertygade om att vi ville samarbeta. Det var det viktiga för oss – inte att göra ett EU-projekt i sig.

I ett sådant här samarbete får man vara beredd på långa processer. Det är mycket som ska klaffa – till exempel måste finansiering från annat håll än EU finnas på plats. En annan viktig sak att tänka på är att administrationen är mer omfattande än man kan föreställa sig. Det är svårt att från början planera för allt som ska mätas och utvärderas!  I framtida projekt kommer jag att planera in mer tid för detta från början och se till att det finns utrymme för en administrativ assistent i projektet. Det är inte bra att sitta på för många stolar samtidigt!

Berätta om projektet!

Kärnan i projektet är att få människor mer delaktiga i samhället på olika sätt. Ju fler former av delaktighet som vi kan introducera för människor, desto bättre är det. "Smart sculpture" i projektnamnet betyder en gestaltad aktivitet som får människor att bli mer delaktiga och reflektera kring sina egna livsmiljöer, det omgivande samhället och vilken roll det spelar i Europas framtid.

Under projektets gång har vi haft olika konstprojekt på de elva platser som ingått i projektet. Tanken var att varje delprojekt skulle nå utanför den vanliga konst- och kulturpubliken och handla om delaktighet. I Kristianstad gjorde vi först projektet Icke-platser där våra designstudenter letade reda på och dokumenterade alla icke-platser i stan. Det resulterade i en utställning på regionsmuseet 2016 kring vårt förhållande till de här platserna, hur de formats över tiden, och vad man eventuellt kunde göra med dem. Året efter gjorde vi evenemanget Wanderlost. Ordet kan tolkas som att vandra och gå vilse. Gå vilse i meningen bryta sina vanor, öppna ögonen och se nytt. Få nya intryck och uppleva staden och sina kvarter på nya sätt genom att vandra genom dem. Vi hade också ett projekt med olika guider som gav sinsemellan mycket olika visningar av Kristianstad. Stadsrummet blev på så sätt filtrerat genom olika personers perspektiv.

Frågor om personlig integritet på nätet var också något vi berörde genom ett projekt med titeln Behind The Smart World - research Lab. Konstnärerna i projektet köpte tillbaka hårddiskar som dumpats som elektronikskrot i Ghana och tog vara på all information som gick att få fram. Sedan gav de hårddiskarna och informationen till olika konstnärer som fick ta sig an det på olika sätt. De skickade också tillbaka hårddiskarna till ägarna med frågan: ”Vet du vad som händer med din data när du slängt den?” Vi avslutade den publika delen under kulturnatten i Köpenhamn i oktober 2017 med evenemanget Future City Lab, där publiken på olika sätt kunde delta i olika experiment att forma sin egna livsmiljö.

Vad har det gett er att vara med i samarbetet?

Framför allt har jag och högskolan fått så många nya kontakter! Både i Kristianstad där vi samverkat med olika lokala aktörer som bostadsbolaget ABK och regionmuseet, och internationellt där vi till exempel kunnat bjuda in europeiska konstnärer och forskningsgrupper som The Ideal Spaces Working Group till olika delar av projektet. Studenterna på högskolan har också fått intressant utbyte i form av verk från projektet som vi visat och använder på olika sätt i undervisningen. De akademiska inslagen i projektet har också blivit en del av kursmaterialet i form av artiklar och liknande. Mycket har vi också tagit vidare i nya forskningsprojekt som syftar till att senare bli delar av eller hela utställningar. Några delar har vi redan visat i Venedig 2018 på European Cultural Centre.

Vad är planen framöver för samarbetet?

De flesta av oss som var med i projektet vill fortsätta att samarbeta! Vi känner varandras kompetenser och förmågor och kan nu arbeta som ett större team, med forskare, kulturproducenter, designers och konstnärer. Vi har ett spännande projekt på gång som handlar om att det på alla platser finns människor som tycker att just deras plats är unik och världens centrum. Vilka är de kvaliteter som får människor att tycka så om en plats? Och hur ser det ut på platser som få tycker är unika?

I det projekt som vi precis har avslutat har vi ansvarat för varje plats lokalt – den här gången vill vi låta människor och konstnärer att flytta från en plats till en annan och undersöka de här frågorna. Vi planerar att skicka en eller två personer från en plats i projektet till en annan för att de ska få testa att leva där i några veckor. De iakttagelser som personerna gör vill vi samla i en bok under projektets första år. Under år två ska boken bli ett underlag för att på varje plats skräddarsy en eller flera konstprojekt. År tre vill vi arbeta med de olika konstnärliga projekten på plats och avsluta med en serie utställningar på de olika platserna.

Fakta: People’s smart sculpture

Projektets längd: Fyra år, pågår 2014-2018.

Typ av EU-stöd: Större samarbetsprojekt inom Kreativa Europa med bild- och formkonst, hantverk, design och grafisk design som konstområde.

Övergripande mål: Målet var en Smart Sculpture - det vill säga en gestaltad aktivitet som får människor att bli mer delaktiga och reflektera kring sina egna livsmiljöer. Projektet utforskade möjligheter till ökat deltagande och handlade om den kulturella utvecklingen av de framtida europeiska städerna. Digital teknologi löpte som en röd tråd genom hela projektet för att erbjuda möjligheter till social gemenskap och ökad möjlighet till egenmakt.

Medverkande: Högskolan Kristianstad var en av 11 partners som ingick i projektet. Övriga partners var baserade i Tyskland, Polen, Kroatien, Finland, Danmark, Norge, Nordmakedonien.

Projektledare: Hochschule Bremen, Tyskland

Läs mer

People’s Smart Sculpture

Laddar...