Till navigation Till innehåll
Ett AI-skapat omslag föreställande gräs, en å, några träd, en himmel och sanddynor. I bakgrunden syns människor. På omslaget står även rapportens titel och organisationerna bakom.Ett AI-skapat omslag föreställande gräs, en å, några träd, en himmel och sanddynor. I bakgrunden syns människor. På omslaget står även rapportens titel och organisationerna bakom.Ett AI-skapat omslag föreställande gräs, en å, några träd, en himmel och sanddynor. I bakgrunden syns människor. På omslaget står även rapportens titel och organisationerna bakom.

Ny rapport vill påskynda den gröna omställningen.

Så kan de kulturella och kreativa sektorerna driva grön omställning och möta energikrisen

I en ny rapport analyserar kulturexperter tillvägagångsätt och möjligheter för att påskynda den gröna omställningen.

Syftet med rapporten är att inspirera kulturpolitiken och europeiska kulturinitiativ att hantera klimatförändringarna och andra miljöutmaningar genom att minska koldioxidutsläppen från kulturella aktiviteter.

I rapporten lyfts tre huvudområden där kultur kan spela en centralroll för den gröna omställningen:

  • Kulturen och kreativitetens kraft i att inspirera förändring genom att skapa nya narrativ.

  • Kulturens potential att integrera hållbarhet i andra branscher.

  • Kulturens förmåga att vara en drivande förebild för utvecklingen av ett grönare samhälle.

Rapporten har tagits fram av plattformen för strukturerad dialog, Voices of Culture som verkställs av Goethe-institutet med stöd av Europeiska kommissionen.

Läs mer

Läs rapporten, Brainstorming Report ‘Culture and Creative Sectors and Industries driving Green Transition and facing the Energy Crisis’, September 2023

Laddar...

+ + +