Till navigation Till innehåll

Nyheter om krisstödet till kulturen

Här hittar du nyheter om krisstödet till kulturen i datumordning. Sök och filtrera för att hitta artiklar från en viss tidsperiod.

Sökresultat

Visar resultat 1-62

Bild för - markus-spiske-UCbMZ0S-w28-unsplash.jpg
Krisstöd kultur
7 oktober 2021

Fler från bildkonsten har sökt krisstöd den här gången men totalt är det ungefär samma mönster som i tidigare ansökningsomgångar. Musikområdet står för drygt hälften av ansökningarna och scenkonsten för cirka en femtedel.

Foto på blåsinstrument
Krisstöd kultur
3 september 2021

Nu ska årets sista krisstöd inom kulturen lysas ut. Cirka 300 miljoner kronor finns att söka hos Kulturrådet.

Bild på musikinstrument
Krisstöd kultur
16 juli 2021

Efter EU-kommissionens godkännande har regeringen beslutat införa det så kallade evenemangsstödet. Regeringen har också bestämt att det blir Skatteverket som handlägger stödet.

Foto på stolsrader i teatersalong.
Krisstöd kultur
24 juni 2021

Nu har regeringen beslutat om hur de nya krisstöden till kulturen ska fördelas. Av tidigare aviserade kris- och stimulansstöd på 750 miljoner kronor ska Kulturrådet fördela huvuddelen - 458 miljoner.

Bild för - Regionalt krisstöd.jpeg
Krisstöd kultur
15 juni 2021

Den 15 juni skickade Kulturrådet en rapport till regeringen om krisstöden till regionerna. Krisstöden har medfört att kulturverksamheten runtom i landet inte legat i träda, visar rapporten.

Drygt 1800 kulturaktörer har beviljats krisstöd för särskilda behov
Krisstöd kultur
20 maj 2021

Den här veckan har Kulturrådet fördelat cirka 1,4 miljarder kronor för särskilda behov i kulturlivet. Cirka 2 900 ansökningar för sammanlagt tre miljarder kronor hade kommit in. Drygt 1800 ansökningar beviljades stöd.

616 kulturaktörer får dela på 154,4 miljoner i dagens fördelning av krisstöd för särskilda behov
Krisstöd kultur
19 maj 2021

Idag den 19 maj har Kulturrådet fördelat krisstöd för särskilda behov i kulturlivet till ansökningar med mellanstora belopp. Cirka 600 aktörer över hela landet har beviljats stöd och får dela på drygt 154 miljoner kronor.

I första fördelningen av krisstöd för särskilda behov dominerar musik och scenkonst
Krisstöd kultur
18 maj 2021

Kulturrådet har idag den 18 maj behandlat ansökningar som sökt stöd med lägre belopp från 4 000 till och med 209 399 kronor. 488 ansökningar har beviljats krisstöd för särskilda behov och får dela på 36,8 miljoner kronor.

Amanda Lind, Kultur- och demokratiminister. Foto: Kristian Pohl/Regeringskansliet.
Krisstöd kultur
17 maj 2021

Regeringen presenterade idag ett förslag om förlängt kris- och stimulansstöd 2021 till kulturen på 750 miljoner kronor för att mildra konsekvenserna av covid-19 och stimulera till en återstart av verksamheterna. Kulturrådet kommer att fördela huvuddelen av krisstöden samt även fördela stöd till regionerna för regionala och lokala kulturverksamheter.

Musik och scenkonst dominerar i fördelningen av krisstöd för inställda evenemang
Krisstöd kultur
6 maj 2021

Kulturrådet har idag, den 6 maj, tagit det tredje och sista beslutet om krisstöd för inställda eller uppskjutna evenemang. Sammantaget får 774 kulturaktörer dela på cirka 278 miljoner kronor. Totalt söktes stöd för närmare 900 miljoner kronor.

+ + +