Till navigation Till innehåll
Publikhav framför en scen.Publikhav framför en scen.Publikhav framför en scen.

Krisstöd till kulturen

Nya krisstöd till kulturen under våren.

Vårens krisstöd

Torsdagen den 25 februari öppnar Kulturrådet ansökningsomgången för inställda och uppskjutna kulturevenemang med anledning av pandemin. Kulturrådet fattar beslut om hur bidraget kommer att fördelas cirka sex veckor efter sista ansökningsdatum 15-17 mars. Ansökan är fortfarande öppen till krisstöd för särskilda behov i kulturlivet men stänger inom kort 2-4 mars.

Krisstöd för inställda och uppskjutna evenemang med anledning av pandemin

Krisstödet kan sökas för inställda och uppskjutna kulturevenemang som har ställts in eller skjutits upp på grund av att det omfattas av de föreskrifter om förbud mot att hålla allmänna sammankomster och offentliga tillställningar som regeringen eller en länsstyrelse har meddelat för att motverka spridningen av sjukdomen covid-19. 

Evenemanget ska också ha anordnats för allmänheten och ha offentliggjorts eller fastställts i en plan för verksamheten. Mellan den 1 oktober och 31 december 2020 skulle det tänkta evenemanget ha ägt rum.

För att omfattas av stödet handlar det om evenemang i Sverige med professionellt yrkesverksamma kulturaktörer. Kultur ska vara det huvudsakliga syftet med evenemanget. Det kan gälla konserter, scenkonstföreställningar, föreläsningar inom exempelvis teater, dans, musik, litteratur eller bildkonst.

Ansökningstider

OBS! Glöm inte att bifoga dina bilagor till ansökan.

Webbinarium

Se Kulturrådets webbinarium om krisstöd för inställda och uppskjutna evenemang som spelades in 26 februari. Vi informerar om krisstödet, går igenom ansökningsblanketten och svarar på ett urval av inkomna frågor.
 


Gör ett vägledande test

Är du osäker på om din organisation kan söka krisstöd för inställda eller uppskjutna evenemang? Börja med att göra vår enkla test. Testet ger en första indikation och garanterar inte att ni senare blir beviljade krisstöd.

 

Krisstöd till särskilda behov i kulturlivet

OBS! Glöm inte att bifoga alla bilagor till din ansökan

Bidrag kan sökas av juridiska personer och enskilda näringsidkare som bedriver kulturverksamhet av professionell art, eller är väsentliga för kulturområdet och som har sina huvudsakliga intäkter ifrån kulturevenemang, eller bedriver främjande verksamhet inom kulturområdet.

Bidrag kan också sökas av aktörer som bedriver amatörkulturell verksamhet eller nationella minoriteters kulturverksamhet om verksamheten bedöms ha nationell kulturpolitisk betydelse.

Sökande ska vara verksam och registrerad i Sverige


Gör ett vägledande test

Är du osäker på om din organisation kan söka krisstöd för särskilda behov i kulturlivet? Börja med att göra vår enkla test. Testet ger en första indikation och garanterar inte att ni senare blir beviljade krisstöd.

Skapa ett konto redan nu

Vi vill gärna att du ansöker så tidigt som möjligt så att ansökningarna kan spridas över ansökningsperioden. För att söka bidrag hos oss för första gången skapar du ett användarkonto i vår onlinetjänst. Gör gärna det redan nu, även om du vill vänta med att fylla i ansökningsblanketten. Har du sökt någon form av bidrag från Kulturrådet tidigare, använder du ditt befintliga konto.

Skapa ett nytt konto i onlinetjänsten


Frågor och svar

På våra bidragssidor finner du information kring vem som kan söka och för vad. Läs igenom dessa ordentligt innan du går till själva ansökningsblanketten.
 
Vi svarar på frågor om krisstödet i vårt frågor och svar-forum, där också exempel beskrivs. Läs gärna igenom dessa innan du ställer en ny fråga.

Frågor och svar i vårt forum

Support

E-post: krisstod@kulturradet.se
Telefon: 08 519 265 00
Vår support har telefontid helgfria vardagar kl. 10.00–16.00.
2-4 mars är telefontiden utökad till kl. 10.00-21.00.

Webbinarier

Kulturrådet bjuder in till webbinarier där våra medarbetare berättar om stödet och du kan ställa frågor. Vi går även igenom blanketten och hanteringen av bilagor. Ingen föranmälan krävs för att delta och mer information publiceras på webben och skickas ut via vårt nyhetsbrev.
 Mer information om stöden finns hos respektive myndighet:

Övriga aktörer som också får del av regeringens stödpaket:

Samt scenkonstallianserna som består av:

Samlad information till småföretagare
På Verksamt.se hittar du samlad information om ytterligare stöd till företagare från Skatteverket, Bolagsverket, Tillväxtverket och Arbetsförmedlingen på. Där kan du bland annat läsa om det nya omställningsstödet till enskild näringsverksamhet samt hyresstöd till utsatta branscher.

Läs mer på Verksamt.se

 

Läs mer om krisstödet

Frågor och svar om krisstöd för särskilda behov i kulturlivet

+ + +