Till navigation Till innehåll
Publikhav framför en scen.Publikhav framför en scen.Publikhav framför en scen.

Krisstöd till kulturen

Nya krisstöd till kulturen under våren.

Vårens krisstöd

Nu har vi beslutat om fördelningen av krisstöd för inställda och uppskjutna kulturevenemang. uppdelat Beslut och listor på mottagare av stöden finns här på samlingssidan för krisstöden. Kommande vecka beslutas om fördelning av krisstöd för särskilda behov uppdelade på tre dagar den 18-20 maj.

Läs mer om krisstödet

Kort om vårens krisstöd

Båda ansökningsomgångarna är nu stängda till Kulturrådets krisstöd. Det har kommit in många ansökningar och det sammanlagda sökta beloppet motsvarar fyra miljarder kronor. Vi har nu drygt fyra tusen ansökningar att gå igenom. Musik liksom scenkonst utgör en majoritet av ansökningarna.

Beslut om fördelning av krisstöd för inställda evenemang

4-6 maj beslutades om fördelningen av krisstöd för inställda eller uppskjutna evenemang 1 oktober-31 december 2020. 

Inställda evenemang, sökt belopp upp till 90 000 kr.pdf
Inställda evenemang, sökt belopp från 90 000–440 000 kr.pdf
Inställda evenemang, sökt belopp över 442 000 kr.pdf
 

Inställda och uppskjutna evenemang 

Krisstödet kan ges för inställda och uppskjutna kulturevenemang som har ställts in eller skjutits upp på grund av att det omfattas av de föreskrifter om förbud mot att hålla allmänna sammankomster och offentliga tillställningar som regeringen eller en länsstyrelse har meddelat för att motverka spridningen av sjukdomen covid-19. 

Evenemanget ska också ha anordnats för allmänheten och ha offentliggjorts eller fastställts i en plan för verksamheten. Mellan den 1 oktober och 31 december 2020 skulle det tänkta evenemanget ha ägt rum.

För att omfattas av stödet handlar det om evenemang i Sverige med professionellt yrkesverksamma kulturaktörer. Kultur ska vara det huvudsakliga syftet med evenemanget. Det kan gälla konserter, scenkonstföreställningar, föreläsningar inom exempelvis teater, dans, musik, litteratur eller bildkonst.

 

Särskilda behov i kulturlivet

Bidrag kan sökas av juridiska personer och enskilda näringsidkare som bedriver kulturverksamhet av professionell art, eller är väsentliga för kulturområdet och som har sina huvudsakliga intäkter ifrån kulturevenemang, eller bedriver främjande verksamhet inom kulturområdet.

Bidrag kan också sökas av aktörer som bedriver amatörkulturell verksamhet eller nationella minoriteters kulturverksamhet om verksamheten bedöms ha nationell kulturpolitisk betydelse.

Sökande ska vara verksam och registrerad i Sverige.


Frågor och svar

På våra bidragssidor finner du information kring vem som kan söka och för vad. Läs igenom dessa ordentligt innan du går till själva ansökningsblanketten.
 
Vi svarar på frågor om krisstödet i vårt frågor och svar-forum, där också exempel beskrivs. Läs gärna igenom dessa innan du ställer en ny fråga.

Frågor och svar i vårt forum


Support krisstöd
E-post: krisstod@kulturradet.se
Telefon: 08-519 265 50

Telefontid 4-28 maj helgfria vardagar: måndagar, onsdagar och fredagar kl. 9:00-11:00, tisdagar och torsdagar kl. 13:30-15:30. 


Webbinarier

Här hittar du inspelningar från webbinarier där våra medarbetare berättar om kristödet och går igenom ansökningsblanketterna.
 Mer information om stöden finns hos respektive myndighet:

Övriga aktörer som också får del av regeringens stödpaket:

Samt scenkonstallianserna som består av:

Samlad information till småföretagare
På Verksamt.se hittar du samlad information om ytterligare stöd till företagare från Skatteverket, Bolagsverket, Tillväxtverket och Arbetsförmedlingen på. Där kan du bland annat läsa om det nya omställningsstödet till enskild näringsverksamhet samt hyresstöd till utsatta branscher.

Läs mer på Verksamt.se

Samlad information från regeringen
På regeringen.se/foretag finns samlad information om de åtgärder som regeringen vidtar för att mildra virusutbrottets konsekvenser för jobb och företag i Sverige. Informationen på sidan uppdateras löpande allteftersom åtgärder vidtas.
För företagare med anledning av covid-19 

Skatteverkets omställningsstöd även i maj och juni
För att rädda fler jobb och företag förlängs det ordinarie omställningsstödet med månaderna maj och juni 2021. Förlängningen av det ordinarie omställningsstödet innebär att stödet nu kommer avse perioder mellan mars 2020 och juni 2021, alltså totalt 16 månader.

Ansökan stänger 30 april för perioderna augusti 2020-februari 2021 och 30 juni för perioden mars 2021. 
Läs mer om omställningsstöd på Skatteverkets hemsida

Vad räknas som fasta kostnader?
Vi får många frågor om detta  och hänvisar till Skatteverkets lista som ger svar på den frågan Vad räknas som fasta kostnader?


Skatteverket har här samlat all information som är viktig för företagare, föreningar och offentliga aktörer i samband med coronapandemin. 
Skatteverkets coronainformation


 

+ + +