Till navigation Till innehåll

Redovisning av krisstöd

På den här sidan hittar du information om de krisstöd som kräver redovisning. Genom att klicka på respektive stöd nedan kommer du till mer detaljerad information om hur redovisningen går till.

För att lindra Covid-19 pandemins effekter på kulturlivet har Kulturrådet delat ut sammanlagt sju särskilda bidrag. De stöd som fördelats till inställda och uppskjutna evenemang ska inte redovisas, men övriga fem stöd som beviljats behöver redovisas. På den här sidan hittar du information om de krisstöd som kräver redovisning. Genom att klicka på respektive stöd nedan kommer du till mer detaljerad information om hur redovisningen går till.

Krisstöd som kräver redovisning 

Statsbidrag till återstart för kulturen (Återstartsbidraget)

Detta biderag avsåg projekt som skulle ha påbörjats under 2022 och genomförts senast 30 juni 2023.

Bidraget redovisas under perioden 4 augusti – 1 september 2023.

Läs mer om hur du redovisar återstartsbidraget

Redan redovisade krisstöd

Särskilda behov i kulturlivet (SB1) 

Detta bidrag avsåg 2020, och redovisades i april 2021.  

Särskilda behov i kulturlivet, andra fördelningen (SB2)  

Detta bidrag avsåg hela 2021 alternativt ett/flera projekt under 2021, och redovisades 28 april 2022. 

Läs mer om om hur du redovisar SB2

Särskilda behov i kulturlivet, tredje fördelningen (SB3) 

Detta bidrag avsåg september 2021 – december 2022, och redovisas 28 februari 2023. Redovisningsblanketten kommer finnas tillgänglig online från den 1 februari 2023.  

Läs mer om om hur du redovisar SB3

Tillfälligt verksamhetsbidrag (TV) 

Detta bidrag avsåg perioden 1 januari - 30 juni 2022, och var kopplat till de restriktioner som infördes i december 2021. Bidraget redovisas från och med 1 september, och ska skickas in senast den 1 oktober 2022.  

Läs mer om om hur du redovisar TV  

Har du fler frågor om redovisning av krisstöd? 

Har du frågor om redovisning av krisstöd, mejla krisstod@kulturradet.se. 

Kontakta oss

Support krisstöd

Har du frågor om krisstödet?

Laddar...