Till navigation Till innehåll

Statsbidrag till återstart för kulturen till följd av covid-19-pandemins effekter (Återstartsbidraget)

Statsbidraget till återstart för kulturen till följd av covid-19-pandemins effekter kunde sökas för strategiska insatser och projekt för att främja kulturområdets eller verksamheters återhämtning, återstart och anpassning.

Syftet med bidraget har varit att stimulera till återstart för kulturen genom att säkra produktion, arbetstillfällen och kompetens inom sektorn.

Projektet skulle ha påbörjats under 2022 och genomförts senast 30 juni 2023. Bidraget redovisas under perioden 4 augusti – 1 september 2023.

Webbinarium om hur du redovisar

Hur redovisar du?   

Du behöver logga in på online-portalen med samma konto som du skickade in ansökan med. Där finns redovisningsblanketten som du kan redovisa på och skicka in när du skrivit klart.   
 
Redovisningen ska ha inkommit senast den 1 september 2023. 

Blankett och bilaga   

Du redovisar bidraget på en särskild blankett i vår onlinetjänst. Observera att kopian inte ska skickas in till oss. Du ska använda blanketten som finns i onlinetjänsten. 

Här kan du se en kopia av blanketten 

Till den här redovisningen måste du skicka obligatoriska bilagor. Vilka bilagor är beror på din organisationsform. Information om detta finns på blankettens sista sida samt i Guide-dokumentet som finns länkat nedan.  

Guide till redovisningen   

Ta gärna del av den här guiden när du ska redovisa :  

Komplettera redovisningar med bilagor   

Om dina obligatoriska bilagor inte kan skickas in innan sista redovisningsdag har du möjlighet att komplettera redovisningen i efterhand. Du kompletterar genom att skicka bilagorna till komplettera@kulturradet.se. I mejlets ämnesfält skriver du ”Komplettering” följt av ditt ärendenummer.   

Vad är mitt ärendenummer?   

Tänk på att det unika ärendenumret för ditt ärende inte är samma som det som kallas ärendenummer för samlingsbeslut. Samlingsbeslutets ärendenummer framgår exempelvis i det mejl som skickas ut när beslut meddelas. Ditt ärendes unika ärendenummer ser du när du loggar in på online-portalen, i bekräftelsemejlet som du fick när du skickade in din ansökan, samt i beslutsbilagans lista (bilaga 1) på alla ansökningar som fått bifall eller avslag.    

Bidragets riktlinjer och villkor   

I bidragets riktlinjer hittar du utförlig information kring vad som gällde för detta krisstöd.   

Riktlinjer för statsbidrag till återstart för kulturen 

Villkoren för bidraget hittar du i det besluts som skickats till dig (bilaga 2).   

Har du fler frågor om redovisning av krisstöd?   

Har du frågor om redovisning av krisstöd, mejla krisstod@kulturradet.se.  

Kontakt

Support krisstöd

Har du frågor om krisstödet?

Support

Allmänna ärenden och teknisk support

Laddar...