Till navigation Till innehåll
Pedagogik

Sommarkulturskola i Simrishamn

Varje sommar kör kulturskolan i Simrishamn sommarkulturskola. Kring ett starkt barnperspektiv har kommunen byggt upp en verksamhet och skapat en brygga mellan vårterminen och höstterminen. I sex veckor under sommaren väljer barnen fritt bland aktiviteterna fem dagar i veckan.

Sylvias bästa tips

  • Håll barnperspektivet centralt i planering och genomförande
  • Erbjud hög tillgänglighet på alla plan, gör sommarkulturskolan känd för alla
  • Låt personalgruppen bestå av olika kompetenser som samspelar
  • Mellanrummen spelar roll, bygg relationer, kombinera undervisning och fri tid tillsammans, barn och vuxna

När flyktingströmmen tilltog hösten 2015 var Simrishamn en av de kommuner som tog emot flest flyktingar i förhållande till sin storlek. Kulturskolechefen Sylvia Carlsdotter, kulturutvecklaren för barn och unga samt den lokala barnombudsmannen resonerade kring vad som var viktigast att göra ur ett barnperspektiv. Eftersom man insåg att det naturliga navet för de nyanlända barnen var skolan inställde sig frågan vad barnen skulle göra under tio veckor på sommaren. Stanna kvar på flyktingförläggningen? Tidigare hade man sett att det fanns behov också bland barnen som redan bodde i Simrishamn att ha något att göra under sommarlovet. Nu kunde man göra verklighet av tanken på en sommarkulturskola.

-Från början höll sommarkulturskolan på i åtta veckor. Men 2018 kortade vi den till sex veckor. Anledningen var att vi ville att barnen möter samma pedagoger på sommaren och under terminerna. Jag vill inte ta in vikarier under sommaren. Det barnen behöver är trygghet, kontinuitet och en lugn miljö, säger Sylvia.

Barnperspektiv i fokus

Barnperspektivet i Simrishamn är starkt. I samband med att sommarkulturskolan startade gjordes en barnkonsekvensanalys. Att göra en analys är ett sätt att alltid säkerställa barnperspektivet, menar Sylvia:

-Barnkonsekvensanalysen tvingar mig som beslutsfattare att förklara varför vi till exempel valde att korta sommarkulturskolan till sex veckor. Det bästa för barnen hade förstås varit att behålla åtta veckor men det ska ställas mot pedagogernas arbetsmiljö som ju behöver semester under sommaren. De ordinarie pedagogerna känner barnen sedan tidigare och barnen behöver trygga vuxna omkring sig, vuxna de känner igen, säger Sylvia.

Varje dag under sommaren finns alltid möjlighet för barnen att välja en rörelseinriktad aktivitet som till exempel dans och cirkus och en som är mer stillasittande som till exempel musik eller bild. Man har också testat att kombinera de olika valen. Viktigast är, påpekar Sylvia, att barnen själva får välja. Information om vad barnen vill välja bygger på kulturpedagogernas erfarenhet och dagliga möten med barnen.

Sommarkulturskolan i Simrishamn är nu en ordinarie verksamhet. Idag 2019 finansieras grunden med kommunala pengar. Verksamheten följs av en amerikansk forskare som redan gjort två fältstudier och söker nu pengar för att göra en långtidsstudie. Syftet med sommarkulturskolan var initialt att erbjuda stimulerande och kreativ verksamhet till alla barn 6–15 år men utökades 2017 till att omfatta 6-19 år.

Kontakt

Sylvia Carlsdotter

Kulturskolechef i Simrishamn

Laddar...