Till navigation Till innehåll
Vuxen med barn tittar i en bok, de sitter i en soffa och är glada.Vuxen med barn tittar i en bok, de sitter i en soffa och är glada.Vuxen med barn tittar i en bok, de sitter i en soffa och är glada.

Bokstart i världen – en internationell kunskapsöversikt

Bokgåvoprogrammen är verkningsfulla och gör skillnad. Det konstaterar kunskapsöversikt som belyser internationell forskning och metoder för Bokstart och liknande program.

Bokgåvoprogrammet Bokstart föddes i England 1992 och finns nu runt om i världen. Idén är att dela ut böcker till små barn och stötta föräldrarna i deras viktiga roll för att främja barnets språkutveckling. Omkring 30 länder driver nationella läsfrämjande program för de allra yngsta barnen (0–3 år).

Syftet med kunskapsöversikten Bokstart i världen är att alla som arbetar med att främja läsning och språkutveckling för de yngsta, ska kunna inspireras och relatera sin verksamhet till relevant forskning och kunskap inom området. Den är sammanställd av Governo på uppdrag av Kulturrådet. Governo är ett managementkonsultbolag med fokus på offentlig sektor.

Kunskapsöversikten lyfter att bokgåvoprogrammen är verkningsfulla, effektiva och påverkar barns språkutveckling positivt:

  • Bokgåvoprogram förändrar vårdnadshavares och barns attityder till läsning

  • Ju mer skriftspråklig stimulans desto bättre förutsättningar för språkutveckling

  • Högläsning i hemmet i tidig ålder (2–3 år) påverkar skolresultaten (8–9 år), genom att barnens språkutveckling och annan kognitiv utveckling gått längre

  • Bokgåvoprogram kan särskilt stödja grupper med sämre socioekonomiska förutsättningar

Sex år har gått sedan Kulturrådet lanserade Bokstart i Sverige. Hösten 2020 släppte vi rapporten Bokstart i Sverige, som ger en bra bild över Bokstartprojekten under perioden 2017–2020.

Nu har regeringen beslutat att Kulturrådet ska få fortsätta sprida och utveckla Bokstart också framöver. Vi är väldigt stolta och glada för att ha fått det uppdraget. Denna kunskapsöversikt och vår tidigare rapport ger oss goda grunder att stå på i det fortsatta arbetet.

Läs, ladda ner och beställ rapporterna

Rapport: Bokstart i världen

Rapport: Bokstart i Sverige

Bokstart

Bokstarts webbplats

Kontakt

Stefan Zachrisson

Kommunikatör

Nina Suatan

Handläggare

Anna Hällgren

Handläggare

Laddar...