Till navigation Till innehåll
Pandemin har drabbat kultursektorn hårt och har påverkat Kulturrådets arbete under året.Pandemin har drabbat kultursektorn hårt och har påverkat Kulturrådets arbete under året.Pandemin har drabbat kultursektorn hårt och har påverkat Kulturrådets arbete under året.

Pandemin har drabbat kultursektorn hårt och har påverkat Kulturrådets arbete under året.

Krisstöden dominerade under 2020

Arbetet med regeringens stödpaket till kulturen dominerade Kulturrådets arbete under 2020. Att konsten och kulturen haft tillräckliga resurser för att överleva har stått i fokus. Vi har genom all vår bidragsgivning medverkat till att upprätthålla en infrastruktur för ett kulturliv under pandemin och inför framtiden. Det berättar vi om i vår årsredovisning.

Två stora krisstödsomgångar har administrerats samtidigt som den ordinarie bidragsfördelningen pågått parallellt. Sammanlagt fördelade Kulturrådet 3,9 miljarder kronor i bidrag till kulturlivet under 2020. Majoriteten ansökningar kom från musik- och scenkonstområdena.

Vi har ställt om ordinarie bidragsgivning för att på bästa sätt kunna stödja kultursektorn under pandemin. De stora behoven inom kultursektorn har också lett till att ansökningarna inom ordinarie bidragsgivning nästan fördubblats i förhållande till föregående år.

En av våra stora utmaningar under kommande år är kultursektorns fortsatta överlevnad. En annan viktig långsiktig utmaning handlar om hur kulturen ska komma fler till del. För att uppnå målet att nå fler i hela landet måste stat, regioner och kommuner samverka i högre grad framöver. Politiknivåerna har olika roller och ansvar och vi behöver arbeta tillsammans för en omstart av kulturlivet efter pandemin.

Läs mer

Kulturrådets årsredovisning 2020