Till navigation Till innehåll
Extra krisstöd till kulturen.Extra krisstöd till kulturen.Extra krisstöd till kulturen.

Extra krisstöd till kulturen.

Kulturrådet ska fördela ytterligare 880 miljoner i krisstöd

Den 21 april klubbade riksdagen igenom regeringens förslag om extra krisstöd till kulturen. Av tilläggsbudgetens totalt 1,3 miljarder kronor extra till kulturen ska Kulturrådet fördela 876 miljoner. Pengarna ska främst förstärka stödet till särskilda behov i kulturlivet.

Stödet till särskilda behov i kulturlivet som tidigare låg på 620 miljoner får ytterligare 826 miljoner, alltså har Kulturrådet drygt 1,4 miljarder kronor att fördela inom särskilda behov. Krisstödet för inställda evenemang ligger kvar på den ursprungliga summan 300 miljoner kronor. 40 miljoner kronor förstärker regional kulturverksamhet och 10 miljoner kronor ska fördelas till Musikalliansen.

Cirka 1 300 ansökningar har kommit in till Kulturrådet när det gäller intäktsbortfall för inställda evenemang och 2 900 ansökningar till särskilda behov i kulturlivet. Sammanlagt har handläggarna på Kulturrådet alltså 4 200 ansökningar att gå igenom. I början av mars hade det kommit in ansökningar om krisstöd för fyra miljarder kronor och nu finns drygt 1,7 miljarder att fördela.

I vårt regleringsbrev från regeringen står att ”myndigheten särskilt ska prioritera aktörer som är av central betydelse för respektive konstområde och som säkrar produktion, arbetstillfällen samt bevarar kompetens inom sektorn”.

Kulturrådets styrelse har därför utifrån befintliga krisstöd och Kulturrådets grunduppdrag beslutat att inom stödet för särskilda behov ge högre kostnadstäckning till färre aktörer. Det är därför viktigt att de som söker bidrag från Kulturrådet även söker andra krisstöd, exempelvis omställningsstöd från Skatteverket. Omställningsstödet för augusti 2020 - april 2021 är möjligt att söka till och med 30 april.

– Vi välkomnar att vi fått ökat krisstöd för 2021, säger Kulturrådets generaldirektör Kajsa Ravin. Ökat krisstöd ger oss bättre möjligheter att möta de stora behov som finns inom kultursektorn även om det inte finns möjlighet att omfatta alla.

I början av maj tas beslut om intäktsbortfall och i mitten av månaden beslutas om särskilda behov. I månadsskiftet maj/juni ska krisstöden betalas ut.

Läs mer

Ekonomistyrningsverket: Regleringsbrev för budgetåret 2021 avseende Statens kulturråd

Kontakt

Helene Oljons

  • Pressansvarig