Till navigation Till innehåll
Barn som läser tillsammans med vuxna under ett Bokstartsbesök. Barn som läser tillsammans med vuxna under ett Bokstartsbesök. Barn som läser tillsammans med vuxna under ett Bokstartsbesök.

Bokstartsprojekten stöttar vårdnadshavare i deras viktiga roll för barns språkutveckling. Foto: Susanne Kronholm.

Ökning av sökande till Bokstart trots pandemiår

Trots pandemiår är det glädjande att se en ökning av sökande till bidragen inom Bokstart. Nu fördelar vi 11 303 200 kronor till 33 projekt och 9 språknätverk inom bidraget som bidrar till att främja språkutvecklingen hos de yngsta barnen.

I årets ansökningsomgång inkom 50 ansökningar, jämfört med 42 förra året. Av dessa har 33 projektansökningar och 9 språknätverk beviljats bidrag. Vi välkomnar 14 nya kommunala projekt och 2 nya regionala.    

Huvudsökande till Bokstart är regional eller kommunal biblioteksverksamhet och med minst en medsökande organisation eller institution inom barnhälsovård och/eller förskola. Ett syfte med bidragen är att skapa förutsättningar för samverkan och stötta familjer genom ett kvalitativt och tryggt möte med vårdnadshavare.

Viktiga målgrupper är familjer med nationella minoritetsspråk, unga föräldrar, pappor, glesbygd och sårbara områden.

– Det finns många olika sätt i ansökningarna för nå ut till familjer och stötta föräldrarna i deras viktiga roll, till exempel genom kulturdoulor, brobyggare och kulturtolkar. Men även genom att lyssna in fokusgrupper eller genom uppsökande verksamhet på arbetsplatser, säger Anna Hällgren och Nina Suatan, handläggare på Kulturrådet för Bokstart.

Vi ser även exempel på nya samarbeten med familjestödsenheten och inom de utökade hembesöksprogrammen. Många vill även utveckla sin kommuns/regions arbete med små barns språkutveckling genom ett strukturellt arbete som stärker och ger högre kvalitet på samverkan inom en kommun.

Läs mer

Bidrag till projekt inom Bokstart, fördelningstillfälle för 2021

Bidrag till språknätverk inom Bokstart, fördelningstillfälle för 2021

Bokstarts webbplats

Kontakt

Anna Hällgren

Nina Suatan

Stefan Zachrisson

Laddar...