Till navigation Till innehåll
Ett publikhav.Ett publikhav.Ett publikhav.

Sök omställningsstöd senast 30 april.

Sök Skatteverkets omställningsstöd senast 30 april

Kulturrådet och Skatteverket redogjorde i ett digitalt lunchseminarium den 27 april för hur Kulturrådets krisstöd och Skatteverket omställningsstöd samspelar. De sökande till stöden uppmanades att söka omställningsstöd senast valborgsmässoafton.

På webbinariet presenterade Kulturrådet den nya skrivningen i regleringsbrevet från regeringen och styrelsens nya riktlinjer som gör att det delvis blir nya prioriteringsgrunder i kommande beslutsomgångar för krisstöd. Kulturrådet kommer prioritera aktörer som är av central betydelse och som säkrar produktion, arbetstillfällen och bevarar kompetens inom kultursektorn. Vi kommer också att bevilja stöd som ger hög kostnadstäckning av sökt belopp efter en rimlighetsbedömning utifrån ändamålet med bidraget.

- Det kommer sannolikt bli fler avslag än vid tidigare krisstödsomgångar, säger Greta von Rosen Stövind, chefsjurist på Kulturrådet. Därför är det extra viktigt att alla som kan söker omställningsstöd hos Skatteverket senast 30 april.

Kulturrådets krisstöd räknas som ett primärt bidrag. Det betyder att de som omfattas av krisstödet ska söka dessa i första hand. Om Kulturrådet beviljat stöd för fasta kostnader kan sökande i vissa fall inte beviljas Skatteverkets omställningsstöd, beroende på vilken period det gäller:

  • För aktörer som beviljats krisstöd från Kulturrådet för perioden juni–juli 2020 görs en avräkning i omställningsstödet.
  • Aktörer som beviljats krisstöd för perioden augusti 2020–april 2021 och fått stöd för sådana fasta kostnader som omställningsstödet beräknas på från Kulturrådet blir skyldiga att återbetala omställningsstödet.

Läs mer

Omställningsstödet kan sökas hos Skatteverket och beräknas på vissa fasta kostnader och är tänkt för företag som tappat väsentligt i sin omsättning på grund av pandemin. Det är ett så kallat sekundärt stöd och kan sökas först om man har sökt krisstöd från Kulturrådet.

Om omställningsstödet på Skatteverkets webbplats

 

Se webbinariet Hur samspelar Kulturrådets krisstöd med Skatteverkets omställningsstöd

Laddar...