Till navigation Till innehåll
Krisstöd till kulturen.Krisstöd till kulturen.Krisstöd till kulturen.

Tredje krisstödet till kulturlivet

Utlysning av tredje krisstödet

Den 8 februari öppnar Kulturrådet ansökningsomgången för krisstöd till särskilda behov i kulturlivet med anledning av pandemin. Vi kan ännu inte utlysa krisstödet för inställda och uppskjutna evenemang, eftersom EU-kommissionens godkännande av statsbidraget dröjer. Det tidigare angivna datumet 28 januari gäller därmed inte längre som utlysningsdatum. Vi inväntar i dagsläget information om när detta stöd kan öppna.

Eftersom EU-kommissionens godkännande av statsbidraget dröjer, kan vi inte utlysa krisstödet för inställda och uppskjutna evenemang perioden 1 oktober – 31 december 2020. Vi gör allt vi kan för att så fort som möjligt utlysa krisstödet när beslutet är taget av kommissionen.

Krisstöd till särskilda behov i kulturlivet

Ansökningsomgången öppnar den 8 februari och stänger beroende på verksamhetsområde:

  • 2 mars: bildkonst, museer, litteratur med mera
  • 3 mars: scenkonst
  • 4 mars: musik

Bidrag kan sökas av juridiska personer och enskilda näringsidkare som bedriver kulturverksamhet av professionell art, eller är väsentliga för kulturområdet och som har sina huvudsakliga intäkter ifrån kulturevenemang, eller bedriver främjande verksamhet inom kulturområdet.

Bidrag kan också sökas av aktörer som bedriver amatörkulturell verksamhet eller nationella minoriteters kulturverksamhet om verksamheten bedöms ha nationell kulturpolitisk betydelse.
Sökande ska vara verksam och registrerad i Sverige.

Mer information kommer att publiceras på Kulturrådets webb i anslutning till att ansökan öppnas.

Webbinarier

Kulturrådet bjuder in till webbinarier där våra medarbetare berättar om stödet och du kan ställa frågor. Vi går även igenom blanketten och hanteringen av bilagor. Ingen föranmälan krävs för att delta och mer information publiceras på webben och skickas ut via vårt nyhetsbrev.
 

Skapa ett konto redan nu

Innan du kan fylla i ansökan, måste du skapa ett användarkonto i vår onlinetjänst. Har du sökt bidrag från Kulturrådet tidigare, använder du ditt befintliga konto. Vi rekommenderar att skapa ett konto nu om du inte redan har ett.

Skapa konto i onlinetjänsten